Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 64:10-11

De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan, zij beseffen dat het zijn werk is. De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

-- Psalmen 64:10-11

3 reacties op de tekst van zondag 20 januari 2013 – Psalmen 64:10-11

Kerntekst: Ps.64:10-11

Lezen: Ps.64:1-11

Paraphrase der Heilige schrift door H.Veldkamp: Deze psalm kunnen we als titel meegeven :”Antithese” (een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen worden verbonden)

Het vers zelf: Dan zullen alle mensen door heilzame vrees worden bevangen: Zij zullen achtslaan op Gods rechtvaardige vergelding, en tot elkaar zeggen:”Dit was Gods vinger”. En de vromen zullen zich over de daden van de Here verblijden, en opnieuw aangespoord worden, om toch altijd hun toevlucht bij de Here te zoeken. Want de oprechten zullen tenslotte triomferen.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Nic. H.Ridderbos: Helaas ontbrak bij mijn collectie Korte verklaringen der heilige schrift het laatste deel van de psalmen, dus kunnen we zijn commentaar niet opschrijven hierover.

Mijn conclusie:
Deze psalm van David kan ook betrekking hebben op ons: Als we merken dat mensen dingen over ons zeggen, die ons pijn doen. Dat we wellicht een vermoeden hebben of zelfs weten wie het zijn, maar dat de verspreiders van deze leugens en roddels zich goed verborgen houden en wellicht denken dat men er nooit achter komt wie deze dingen heeft gezegd. In deze tijden, waarbij het vaak belangrijker is hoe dingen gezegd worden i.p.v. inhoudelijk waar, worden deze zaken soms door de buitenwereld serieus genomen, terwijlz e kunnen weten dat dingen niet waar zijn, die zijn uitgesproken, als men de moeite zou nemen de praatjes te onderzoeken.

Als we ons richten op deze omstandigheden en we worden geraakt door deze pijlen van de boze (mensen), dan is het makkelijk om God uit het oog te verliezen en dingen te voelen en denken, die ons nog verder van God af houden. Als we ons echter richten op Hem, voordat de pijn van de pijl doordringt in onze zenuwen, dan zien we dat de pijlen die op ons afgeschoten worden, door God worden beantwoord en dat de schade die men hoopte aan te richten, in het niet verdwijnt.

In de praktijk zullen we er regelmatig mee te maken krijgen. Het is niet onze zaak om gerechtigheid te zoeken, of zelfs te reageren, maar om ons te richten op onze Heer, die ons, ook hierin is voorgegaan.

Mijn gebed:Lieve Heer, ze hebben u bespot, uitgemaakt voor leugenaar, maar hebben nooit één leugen in u kunnen vinden en uiteindelijk hebben ze zichzelf hier mee veroordeeld. Help ons, om in deze momenten dat we zo geneigd zijn onze gerechtigheid te zoeken en te krijgen, juist onze blik op U te richten. Ikzelf beengevoelsmens, en ook al heb ik nog maar een stukje geleerd en haal ik soms nog uit, het is minder frequent en zeker korter. Ik zie mezelf als één van die mensen die vaak in eerste instantie zijn stekels opzet, maar door Uw leiding, tot het punt komt: Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen en ik neem de vrijheid om hier aan toe te voegen, :”Als ze wel weten wat ze doen, dan is het niet mijn taak om dit te vergelden, maar U. U bent de Weg , de Waarheid en het Leven. Amen.

Klaas Roorda | 20 januari 2013 | 08:52 | d559f3

-knip-

Ed | 21 januari 2013 | 07:54 | 6a98a6

8 Dan schiet God zijn pijl op hen af,
onverhoeds worden ze zwaar verwond,
De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan, zij beseffen dat het Zijn werk is.
Als je de hele psalm leest dan lees je waar de mensen van ontzag van zijn vervuld.nl van God die hun vijanden hun boossprekers zwaar verwond.
Zoo … dat is niet niks!.God handelt dus wel degelijk.

wil | 21 januari 2013 | 17:55 | c14db0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.