Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 4:7

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

-- Galaten 4:7

3 reacties op de tekst van zondag 27 januari 2013 – Galaten 4:7

Kerntekst: Gal.4:7: U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God

Lezen:

Paraphrase der Heilige schrift door C.Vonk : Het zal duidelijk zijn tot welke slotsom we komen. “Jij, Galaat, bent dus geen slaaf meer. Verstaan? Want wie “Vader”mag zeggen – en dat moogt ge – is zoon. Maar zijt gij zoon, dan bent ge ook rechtmatig erfgenaam. Dan mag ook niemand u de rechtmatige erfenis betwisten. Wan wie, wié heeft u tot zoon en erfgenaam verklaard? Niemand minder dan God! Nietwaar? Gód, door Zijn Geest en Woord. Welnu, laat dan ook geen sterveling zich tussen u en die erfenis pogen in te dringen. al wat mensen er aan toevoegen, is verkrachting van Gods testament.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.S. Greijdanus:
Zodat gij niet meer, niet langer,dienstknecht zij, slaaf, maar zoon. Hierbij bezigt de apostel het enkelvoud, als om elke gelovige afzonderlijk en persoonlijk aan te spreken, en hem deze waarheid op de ziel te binden. En indien zoon, dan ook, erfgenaam (3:18,29), evenzeer als de gelovigen uit de besnijdenis, en zonder dat gij nog eerst besneden moet worden , en tot onderhouding van alle schaduwwetten van Israël verplicht zijt. En gij zijt dus erfgenaam door god, d.w.z. door gods rechtstreekse, eigen werking (1:1), gelijk die heerlijke en genadige Godsdaad openbaar werd in de uitzending door Hem van de Geest van Zijn Zoon ook in uw hart. (vers 6) .

Mijn conclusie: Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar zoals een officieel document bepaalde zaken voor iedereen bevestigd en officieel maakt, zo is het ook met Gods weg tot behoudt en het vrijmaken van de slavernij, mogelijk in die tijd niet van hun aardse meester, maar wel van de geestelijk meester. Daarom mag nooit iemand u en mij iets proberen op te leggen of ons dwingen dingen te doen, als het om behoudt gaat, want dat is tegen hetgeen hierboven staat.

Mjn gebed: Heer, dank U voor Uw Woord, Uw Geest en Uw Zoon. dank U dat we vrij (mogen) zijn en geen slaven behoeven te worden van een mens, kerk of leer, daar alles uit genade is door Uw offer en het accepteren hiervan. Dank U dat we zonen en dochteren mogen zijn van U zonder toevoegingen of andere meesters dan Uzelf. Amen.

Klaas Roorda | 27 januari 2013 | 08:33 | d559f3

-knip-

Ed | 27 januari 2013 | 13:08 | 6a98a6

-knip-

Ed | 27 januari 2013 | 13:33 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.