Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 71:1-3

Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

-- Psalmen 71:1-3

Eén reactie op de tekst van vrijdag 01 februari 2013 – Psalmen 71:1-3

Kerntekst: Psalm 71:1-3: Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

Lezen: Psalm 71

Paraphrase der Heilige schrift door H.Veldkamp:
Psalm 71 is getiteld EEN LIED IN DE OUDERDOM:

De Psalm noemt geen schrijver en de omstandigheden zijn onbekend. De schrijver is klaarblijkelijk op hoge leeftijd (vers 9,18). Het nauwe verband met de twee voorafgaande Psalmen, het ontbreken van een opschrift en de stijl, doen Davids auteurschap vermoeden. Is dit het geval, dan zal de Psalm geschreven zijn tegen het eind van zijn leven, misschien in de tijd van de opstand van Adonia. De Septuaginta schrijft deze Psalm aan David toe en het opschrift in die vertaling schijnt aan te duiden dat dit een geliefde Psalm van de Rechabieten was (Jerermia 35). De Psalm bevat veel aanhalingen uit andere Psalmen, maar de nieuwe samenstelling geeft de Psalm een sterk individueel karakter.

De tekst: Bij U, Here, heb ik steeds mijn toevlucht gezocht en gevonden. Al bekruipt mij wel eens de vrees, op den duur zal ik in mijn vertrouwen op U toch niet beschaamd uitkomen.

Wil mij bevrijden uit de hand van mijn vijanden, want Gij zijt een rechtvaardig God.. Die de zaak van Uw volk tot de Uwe maakt – neig daarom Uw oor tot mijn smeking en behoud mij.

Laat mij op U zó onwrikbaar vertrouwen als op een burcht op de rotssteen gebouwd; Laat mij steeds op U terugvallen; want Gij zijt hecht als een rots en onneembaar als een bergvesting.

Mijn conclusie: Als we de hele psalm lezen dan zien we enerzijds de emoties en strijd van de psalmist en aan de andere kant het kennen van God. Toch heeft Hij zijn momenten van zwakte, nu hij ook ervaart ouder te worden en zwakker. Zijn vijanden belagen hem en proberen hem te vervolgen. Hij vraagt persoonlijk aan God om dicht bij hem te zijn in deze tijd van strijd. Toch blijft Hij herhalen en focussen op Gods daden en ervaringen met zij Heer.

Gebed: Heer, ik ben jaloers op deze man die zoveel al heeft meegemaakt en altijd trouw is gebleven aan Zijn God. Hoe ontrouw ben ik vaak geweest aan U. Zelfs helemaal van U afgedwaald en niet één keer maar meerdere keren. Dank U dat ik toch elke keer terug mag komen bij U en mijn zonden mag belijden. Help me om dichter naar U toe te groeien, zodat ik later, in ouderdom hetzelfde kan zeggen als de psalmist. Amen

Klaas Roorda | 1 februari 2013 | 11:30 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.