Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 51:6

Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.

-- Jesaja 51:6

3 reacties op de tekst van maandag 04 februari 2013 – Jesaja 51:6

Kerntekst: Jes. 51:6: Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben

Lezen: Jes. 51:1-6

Paraphrase der Heilige schrift door Dr. J. Schelhaas: Heft uw ogen op naar de hemelen, die hoog en verheven alles overkoepelen, en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemelen zullen als rook verdwijnen, de aarde zal als een kleed vergaan, en haar bewoners zullen als muggen sterven. De hemel en aarde, indrukwekkend in hun blijvend bestand de eeuwen door, zullen ook getuigenis afleggen, van de onvastheid en de vergankelijkheid van al het geschapene, wanneer de tijd van hun vergaan is gekomen.

Zij zullen hun plaats niet behouden. Maar Mijn heil, dat volkomen verlossing betekent voor mijn volk, zal eeuwig duren, en mijn gerechtigheid, waarin het heil is gegrond, zal niet verbroken worden. Wie daaraan deel hebben, zullen niet vergaan, maar eeuwig blijven bestaan.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. J.Ridderbos:
Evenmin als het binnen de perken van een volk besloten blijft, evenmin is het aan de grenzen van tijd gebonden. de hemelen zullen als rook verdwijnen, de aarde als een kleed uiteenvallen (50:9) De mensen zullen sterven, vergankelijk als muggen – maar het heil van de Heer duurt eeuwig, en zijn gerechtigheid wordt niet “verbroken”, gaat nooit teniet. De gedachte herinnert aan een vroeger uitgesprokene (40:6-8), maar neemt hier een nog grootser vorm aan, doordat nadrukkelijk ook van de hemel en de aarde – het meest duurzame, dat het oog aanschouwt – wordt gesproken, dat zij door het heil van de Heer en gerechtigheid in duur wordt overtroffen.

We hebben hier een van de duidelijkste voorbeelden, dat de O.T. openbaring zich verheft boven de tijdelijke perken, waarbinnen zij zij doorgaans beweegt, om met klare woorden te spreken van het vergankelijke heilgoed, door God voor de zijnen bereid. Elders wordt hieraan vastgeknoopt, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen (65:17 / 66:22) ; Daar zullen dan de gerechtigheid en het heil des Heren eeuwig wonen (2Petr.3:13)

Mijn conclusie: Vaak zijn we alleen maar bezig met, de voor ons, zichtbare dingen. En vaak en ik hierin mijn vlees en behoeften het meeste. De Heer blijft echter wijzen op de vergankelijkheid van alles en wat voor Hem belangrijk is, om ons te helpen onze blik te verleggen. We kunnen niks meenemen naar boven en een oud grapje helpt wellicht mee om dit beter te begrijpen.

Een zeer rijk man smeekt God of hij hetgeen hij op aarde vergaard heeft mee mag nemen naar de hemel. God stemt uiteindelijk toe en als de man aan de hemelpoort met zijn zware tassen binnen wil, vraagt de poortwachter of hij toestemming heeft voor het meenemen, waarop de man de vrijstelling laat zien. De poortwachter vraagt hem de tassen te openen en reageert bij het zien van de goudstaven als volgt. “Oh je hebt straatstenen meegenomen”.

Voor ons is goud iets heel bijzonders, net zoals een mooie man of vrouw, of een mooi kunstwerk. De Heer vindt het prima als we hier mee bezig zijn, maar laat wel de betrekkelijkheid van alles zien bij hetgeen boven beschreven staat en dat er veel dingen belangrijker zijn voor Hem, in de eeuwigheid. Vandaar dus ook de oproep.

Mijn gebed:Heer, open mijn ogen, opdat ik zie Uw liefdevol gezicht. Heer open mijn hart, voor het horen van Uw liefdevol roepen. Heer, open mijn verstand opdat ik Uw wijsheid mag leren kennen. Dank U Heer voor de Grote God die U bent. Leidt me aub op Uw weg en gebruik daar de middelen voor die U nodig acht, opdat ik behouden mag worden en Uw naam mag doorgeven. Amen

Klaas Roorda | 4 februari 2013 | 07:23 | d559f3

kLAAS hoe kan je een boodschap van redding doorgeven, als je zelf nog niet gelooft in je redding??

freedy | 4 februari 2013 | 12:50 | c14db0

Ja, Klaas reageer daar is op.

Didi | 5 februari 2013 | 10:26 | 7df5d4

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.