Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 4:19

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

-- Filippenzen 4:19

3 reacties op de tekst van dinsdag 12 februari 2013 – Filippenzen 4:19

Amen!

Luitje | 12 februari 2013 | 05:35 | b26e8a

Kerntekst: Fil 4:19: Mijn God nu zal al uw noodruft vervullen naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.

Lezen: Fil 4:10 – 20

Inleiding: Indeling van de Philipenzenbrief:

Begin: groet, schrijver en geadresseerde.
Eerste Hoofddeel: 1:3 – 2: 30: O.a. blijdschap over de vrijheid van verkondiging van het evangelie; vermaning tot eensgezindheid
Tweede hoofddeel: 3:1 – 4:20: O.a. waarschuwing tegen dwaalleraren; oproep tot standvastigheid ; oproep tot het strijden in één van geest.
Slot: 4:21-23: Slot: Groeten en zegengroet

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. S. Greijdanus
Mijn God (vgl. 1:3) , nu zal, of, volgens enkele handschriften, hoewel denkelijk ten onrechte, moge al uw noodruft, al wat gij nodig hebt, niet alleen stoffelijk en lichamelijk, maar ook geestelijk, zowel voor de eeuwigheid als voor de tijd, vervullen, ten volle bevredigen en voorzien van wat gij nodig hebt, naar Zijn rijkdom, die zo Goddelijk groot is, in heerlijkheid, dat is op zulk een wijze, en in die mate vervullen, dat Zijn heerlijkheid daarbij uitschittert en gezien wordt in Christus Jezus, in wie alle heil gegrond en besloten ligt. Nu wijst de apostel op hun behoeften. zij hebben niet alleen tot de voorziening van zijn behoeften het hunne mogen geven. Zelf zijn ook zij behoeftigen, en hebben zij ook noden, vele en grote. Maar er is Één , Die daarin kan en wil voorzien, op de volkomendste wijs. Dat is God zelf. Die het ook doen zal op aanbiddelijke en heerlijke manier. Dat zegt de apostel hun vertroostend toe. Want dat heeft de Here in zijn woord uitdrukkelijk beloofd aan wie Hem liefhebben, vrezen en dienen van harte ; Jes. 55:2,3 ; Ps. 81:11

Overige commentaren: Dr. G.J. Streeder:

Paulus weet wat het is om gebrek te hebben en overvloed te hebben en kan in beiden vergenoegd zijn.
Bij de dankzegging over de geldelijke gaven laat hij gelijk horen dat hij de gave niet zoekt. Wat zij hem gedaan hebben, komt ook hun weer ten goede.
Hun voldaan doet in overvloed zich verlustigen en hetgeen hij door Epaphroditus van hun ontving, beduidt een offerande Gods. Waar zo het leven in Christus tastbare resultaten afwerpt, wordt het Paulus te machtig van uitoznderlijke beloften te zwijgen. Heeft hij die God gedankt (Fil 1:3; Rom. 1:8), die hij toebehoort ( Hand. 27:23) zonder overmoed verzekert hij dat Deze naar Zijn rijkdom in hun nood treden zal. Het gaat daarbij niet om opheffing zonder meer, maar eenzelfde overvloed, zoals hem ten deel viel, zal de hunne worden (Zie: 1:9,11) Deze garantie ligt in Christus Jezus verankerd en wordt vanwege de toekomstige heerlijkheid gewaarborgd, welke van eeuwigheid tot eeuwigheid onze God en Vader toebehoort.

Mijn conclusie: Als ik een conclusie geef, is dit niet altijd een samenvatting of mening over het geschrevene zelf, maar ook een conclusie die ik er persoonlijk uithaal en die dus niet direct betrekking heeft op de uitleg van de tekst. zo ook hier: Het geven van giften ten behoeve van Gods werk, mag nooit een plicht worden, zonder te beseffen van hetgeen je doet. Het behoort zelfs geen impulsieve daad te zijn, als iets aanspreekt, zonder dat je hetgeen je hoort hebt onderzocht. Neen, god zal op je hart leggen waar Hij wil dat je jouw gift of tienden aan geeft. In de bijbel staan enkele vast regels hierin, waarbij het logisch is dat je je eigen gemeente ondersteunt. We gaan er dan natuurlijk van uit dat je achter het werk en de inhoud die jouw gemeente uitdraagt staat. Echter de kern van waar ik naar toe wil is: Geef met je hart en niet uit plicht. Dan zal God jouw zegenen. Wees niet teleurgesteld als je geen financieel voordeel verkrijgt, zoals vele welvaartspredikers preken. God bepaald welke zegen je krijgt en niet een mens. Heb je op een bepaald moment geld nodig, dan zal Hij er in voorzien. Het kan best zijn, dat je er voor moet werken of wellicht niet en dat je het zo krijgt. Misschien moet je wel iets verkopen wat je dierbaar is, maar dat je ergens van god afhoudt. Misschien moet je jouw nood wel delen in de gemeente of huiskring of met broeders en zusters persoonlijk. Enz. enz., want het is God die zal voorzien.

Mijn gebed:
Heer, open mijn ogen voor Uzelf. Laat me niet vastzitten in mijn eigen gedachten, ook over geld. U kent mij en weet wat U wilt met mij, ook op financieel gebied. Amen

Klaas Roorda | 12 februari 2013 | 07:53 | d559f3

Deze prachtige tekst, kwam voor mij als gebedverhoring!
God is goed!

Loise | 18 februari 2013 | 12:40 | 893ccf

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.