Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 84:6-7

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.

-- Psalmen 84:6-7

5 reacties op de tekst van woensdag 13 februari 2013 – Psalmen 84:6-7

Kerntekst: Psalm 84:6-7: Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer

Lezen: Psalm 84:1-13

Inleiding: Psalm 84 toont ons een prachtige weg waarin wij beginnen met intimiteit en uitgroeien naar activiteit; want we komen eerst tot Jezus voor relatie met Hemzelf en worden door Hem voorbereid op het werk; daarna trekken we met Hem de wereld in. Psalm 84 is een prachtige vervulling van de grote samenvatting van Gods woord.

Psalm 84 is geschreven door een groep mensen die zichzelf de Korachieten noemden; deze Korachieten waren de nakomelingen van Korach die op zijn beurt volgens Ex.6:16-21 een achterkleinzoon was van Levi, de derde zoon van Jakob, die één van de drie stamvaders van Israël was.

Uitleg: Vandaag een ietwat andere uitleg bij deze psalm, omdat ik geen boek over het laatste deel van de psalmen in mijn bezit heb. Deze uitleg is van internet gehaald en beschrijft mijns inziens de psalm op een fijne wijze.

In vers 6 komen we bij de kern van Ps.84 terecht, want hier wordt de werkelijk gelukkige mens omschreven als iemand die in zijn hart wegen naar God heeft. Het Hebreeuws spreekt hier over het aanleggen van een gebaande weg in ons hart, want om werkelijk tot God te kunnen naderen in de dagelijkse ervaring van het leven is een rein hart nodig (Ps.15:1-2, Ps.24:3-4, Ps.73:1, Matt.5:8). Maar wat bedoelden de schrijvers met een gebaande weg?

In de Hebreeuwse tekst staat het woord ‘mecillah’ wat een aanduiding is van een aangelegde weg, want in die tijd liepen er vele ongebaande sporen en weggetjes door het land doordat daar toevallig regelmatig mensen en dieren langskwamen. Maar een gebaande weg was een weg die met veel mankracht werd aangelegd, en dit soort wegen werd ook wel aangeduid als een koninklijke weg (Num.20:17+19). En de wegen in ons hart naar God toe behoren altijd gebaande wegen te zijn voor de Koning.

Wanneer wij dagelijks kostbare tijd investeren om in de tegenwoordigheid van God te zijn, zal een jarenlang proces van genezing, bevrijding en reiniging ons hart steeds meer zuiveren van allerlei verborgen angsten, die ons verhinderen om in volle vrijmoedigheid intimiteit met God te beleven en door te groeien naar activiteit. Maar dit is geen karwei dat snel geklaard kan worden; dit proces van het aanleggen van een gebaande hoofdweg voor de tegenwoordigheid van de Heer in ons hart vraagt om een jarenlange investering. Omdat ons emotionele hart vaak door eigen zonde of door ruw optreden van anderen in woord en daad beschadigd is geraakt, zijn wij als mensen er niet in geslaagd om ons hart te beschermen (Spr.4:23). Dus daarom hebben wij een proces van herstel voor ons hart nodig.

De weg van de Heer is dat specifieke pad van de waarheid dat Hij zeer persoonlijk voor ons bedoeld heeft; daarbij is het noodzakelijk dat ons hart vervuld is met ontzag voor de naam van God. Maar er is iets bijzonders aan de hand met het woord ‘vervuld’; het Hebreeuwse woord is ‘yachad’ en de NBG’51-vertaling vertaalt met ‘verenig mijn hart om Uw naam te vrezen’. Deze vertaling is correct en veronderstelt dat ons hart vaak innerlijk verdeeld is en altijd probeert diverse kanten uit te gaan, wat tot geestelijke en emotionele instabiliteit leidt; we noemen dit onstandvastigheid. In het leven op aarde hebben wij geen grotere vijand dan ons eigen hart, en de grote strijd in dit leven is om ons emotionele hart te onderwerpen aan de genezende principes van de hemelse Heer die ons zo intens liefheeft, maar die ons ook zo bijzonder duidelijk heeft gemaakt hoe vijandig het menselijke hart kan zijn

Ps.84:7 spreekt over een dal van dorheid, maar in het Hebreeuws wordt gesproken over het baka-dal; het woord ‘baka’ kan de aanduiding van een plaats zijn maar wordt ook wel eens vertaald met balsemstruik. Maar in beide gevallen is het woord afgeleid van het werkwoord ‘bakah’ wat de betekenis heeft van ‘huilen’. Er is een associatie tussen een balsemstruik en de tranen van een mens, want het kostelijke balsemsap won men per druppel door de boomstam met scherpe stenen open te snijden. Daardoor leek het alsof de balsemstruik ‘huilde’. De psalmschrijvers beschrijven hier hoe een mens via de reeds gebaande wegen in zijn hart naar God toe kan gaan om de nog onopgeloste dilemma’s in zijn hart (het dal van tranen) voor het aangezicht van God te brengen en van Hem inzicht en kracht te ontvangen om die dingen te veranderen die hij kan veranderen, en die dingen die hij niet kan veranderen in de handen van God te leggen. En er is wijsheid van de Heilige Geest nodig om het verschil te weten tussen wat wij wel en wat wij niet kunnen veranderen, want voor alles is een juiste tijd (Pred.3:1-8). God kent de seizoenen van ons emotionele hart, en Hij alleen weet het juiste moment voor het juiste medicijn en de juiste therapie van Zijn Geest.

Maar de belofte is aanwezig dat het tranendal van ons hart veranderen mag in een oase, waar rijke zegen neerdaalt als regen op dorre grond. Wanneer wij met vrijmoedigheid en geloof in God deze weg inslaan, zullen we gaan ervaren dat ook de volgende verzen van Ps.84 een steeds grotere realiteit gaan worden.

Mijn conclusie: Bijzondere uitleg nietwaar. Vaak schrijf ik de stukken op een verklarende wijze en kunnen we de teksten met ons verstand beredeneren, terwijl deze uitleg ons oproept om het meer persoonlijk te maken, in relatie met God onze Vader. We hebben allen de keuzes in ons leven om God te betrekken in zelfs de diepten van ons hart óf Hem niet te betrekken in de stukken, die we vanwege verschillende redenen voor onszelf willen houden. Bang voor confrontatie, schuld erkennen, maar ook boosheid, teleurstelling, pijn, frustratie of gewoon ons willen blijven wentelen in de zonde. Lees dit stukje aub nogmaals goed door en neem het ter harte, want God zoekt wegen om ons heel te maken en dan wel helemaal en niet de stukjes die wij verkiezen met Hem te delen.

Mijn gebed: Lieve Vader. ik wil u danken voor wie u bent. De Almachtige, maar bovenal liefdevolle Vader en geneesheer. U kent onze zere en rotte plekken. Help een ieder die dit gebed leest met zijn of haar genezing, zodat U verheerlijkt wordt en wij als eenvoudige en beperkte mensen mogen zien, nog meer mogen zien, hoe liefdevol en getrouw U bent. Amen.

Klaas Roorda | 13 februari 2013 | 08:34 | d559f3

hallo,

wauw, heel mooi stukje, fijne uitleg, doet mij goed, ik kreeg deze tekst vandaag van mijn moeder, ik zit op dit moment in een afkickkliniek(de hoop), en na 22 jaar verslaving aan verschillende middelen en van alles en nog wat ben ik nu 8 maanden clean, word alleen geconfronteerd met een aantal beperkingen, verlatingsangst, bindingsangst, add, paniekaanvallen en er zal vast nog wel iets zijn wat ik nog niet weet, maar GOD laat het me beetje bij beetje zien, dus ik herken me zelf heel erg in dit stukje en deze uitleg, en daar komt nog eens bij dat prediker 3:1-8 de lijftekst is van de afdeling waar ik op zit. GOD IS GOED

martijn | 13 februari 2013 | 18:17 | 50a364

Welkom Martijn.

Luitje | 14 februari 2013 | 06:01 | b26e8a

-knip-

Ed | 14 februari 2013 | 08:23 | 8fc856

Heel mooi dit. God zegen jullie.

Betty Big | 30 mei 2013 | 09:27 | 283548

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.