Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 4:29

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

-- Efeziers 4:29

2 reacties op de tekst van woensdag 27 februari 2013 – Efeziers 4:29

-knip-

Ed | 27 februari 2013 | 06:46 | 8fc856

Kerntekst: Ef.4:29: Generlei vuile rede moet uit uw mond uitgaan, maar indien er enige goede rede is tot opbouw, naar het nodig is, opdat zij genade geve aan de hoorders.

Inleiding: Van de algemene vermaning om niet te wandelen als de heidenen, vers 17, gaat de apostel nu over tot het geven van allerlei bijzondere vermaningen, deels ontkennerderwijs, zeggende, wat niet bij de gelovigen mag wezen, deels positief aanwijzende, hoe zij dienen te zijn, en wat door hen gedaan behoort te worden.

In deze verzen spoort hij aan tot het spreken van de waarheid, liefdebetoon, arbeidzaamheid en mededeelzaamheid, reinheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid enz.

Korte verklaring der Heilige Schrift door dr. S.Greijdanus: Generlei vuile rede moet uit uw mond uitgaan, opdat ook in uw spreken uitkomt dat gij geheel anders, vernieuwd zijt geworden en een afschuw hebt van al wat onrein, walgelijk, niet voegzaam is, ook in het woord; vgl. 5:4. Maar indien er enige goede , met Gods wil overeenkomende, Hem welbehaaglijke, heilzame rede is, tot opbouw, naar het nodig is, d.i. die tot opbouw of stichting kan dienen in een geval, waarin aan zulk een opbouwend of stichtelijk woord behoefte is. Letterlijk schrijft de apostel: Tot opbouw der behoefte, of van de nood. En dat zal wel betekenen: Waar er behoefte aan is, naar de gevallen of omstandigheden het vereisen. Zulk een woord moet gesproken worden. En daarop dient men zich toe te leggen. Opdat zij genade, niet alleen maar genoegen, doch nut, zegen, heil,geve aan de hoorders, vlgs.Col 4:6. Een aantal handschriften heeft niet: Der behoefte, maar des geloofs; welke lezing wel voor de andere, die moeilijker is, in de plaats gekomen zal zijn.

Overige commentaren door: Dr. A. van Roon: Paulus spreekt op traditionele joodse manier over het onreine woord dat de mond uit kan gaan en acht het uiten van obscene taal verwerpelijk. Hij leert de nieuwgelovigen enerzijds zeker te zijn van de verlossing en anderzijds om de H.G. niet te bedroeven. Naast allerlei andere bedroefenissen weidt hij hier extra uit over de zonden van de tong.

Mijn conclusie: In de wereld is het stoer om allerlei obscene woorden te gebruiken om iets te benadrukken en duidelijk te maken. Voor de jongelui is dit zo gewoon, dat het ze opvalt als iemand zegt dat ze bepaalde woorden ergens niet mogen gebruiken. Ze zijn oprecht verbaast en hierin kunnen we onderscheid maken door ze hier op te wijzen, en uitleg te geven, maar ook om ze iets anders aan te geven, wat inderdaad sticht en past in de situatie waar over gesproken wordt. Het is makkelijker om mee te gaan in hun praten en te zwijgen, dan de moeite te nemen en hun te laten zien dat het anders kan, beter kan.

Mijn gebed: Heer, geef allereerst mij het vermogen om mijn tong te beteugelen en van binnenuit te zien, wat ik zeg en daarmee te weeg breng. Help mij daarna om de ander een andere wijze van communiceren aan te reiken: Die past in de situatie en sticht. Amen

Klaas Roorda | 27 februari 2013 | 07:15 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.