Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 10:29-31

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

-- Matteus 10:29-31

4 reacties op de tekst van zaterdag 02 maart 2013 – Matteus 10:29-31

-knip-

Ed | 2 maart 2013 | 07:58 | 8fc856

Kerntekst: Math.10:29-31: Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En toch zal niet één daarvan op de aarde vallen zonder uw Vader. En van u zijn zelfs de hoofdharen geteld. Vreest dan niet, gij zijt meer waard dan vele musjes.

Inleiding: De boodschap maakt deel uit van het stuk in Mattheus dat handelt over de uitzending van de apostelen. Dit vers maakt duidelijk dat geen enkele gebeurtenis – hoe klein of onbeduidend ook – zich buiten Gods wil om voltrekt. Er valt niet één mus dood neer buiten het bereik van God.

Korte verklaring der Heilige Schrift door Dr. H.N. Ridderbos:
Nog meer redenen noemt Jezus, waarom de discipelen niet behoeven te vrezen voor de mensen: Ook in deze bedeling geschiedt er niks, zelfs niet het allergeringste, zonder uw Vader, d.i. buiten Zijn wil om. Zelfs een musje, dat vrijwel geen waarde heeft – men verkoopt ze zelfs twee voor één penning (2,5 eurocent) – valt niet neer zonder zijn wil, d.w.z. in de val, vlgs. Amos: 3:5. Veel verder nog reikt Gods zorg voor de kinderen: en van u zijn zelfs de hoofdharen geteld; waarin op weergaloze wijze Gods bemoeienissen met de kleinste belangen van de Zijnen worden getekend. Deze wetenschap moet bij de discipelen alle vrees verdrijven; Zij zijn immers meer waard dan vele musjes tezamen.

Overige commentaren door Dr.J.T. Nielssen.: Het is ook mogelijk – en het is gangbaar – de zinsnede zonder uw Vader te interpreteren als “Zonder de wil van uw Vader”. Dan krijgen de verzen van 29-31 de strekking mee: Gij zult niet sterven zonder dat God het wil. Uw dood zou u niet kunnen verschrikken, omdat deze betekenis heeft en wel zodanig, dat God daarin aanwezig is. En: Omdat God wil dat alle mensen, het evangelie horen, wil Hij martelaars, aanwie Hij tezelfder tijd een geweldadige dood en Zijn heil belooft.

Mijn conclusie: Gaan deze laatste woorden langs je heen, zoals zo veel woorden langs ons heen gaan. Woorden door God uitgesproken om ons vertrouwen te geven en ons los te maken van ons lichaam en vrees voor de dood. Dood gaan we allemaal. We kunnen dit beter maar aanvaarden, maar God is er bij.

Mijn gebed: Heer en Vader, open mijn ogen op dat ik mag zien Uw wonderbaar gezicht. Uw bemoeienis met zelfs het kleinste detail van ons leven. U zij de glorie.Almachtige en Waarachtige . Amen

Lees meer over ons alleenstaanden platform. Alleen Samen kunt u vinden via Google

Klaas Roorda | 2 maart 2013 | 11:31 | d559f3

Één Woord, één Waarheid, één Heer
Zoveel mensen, zoveel belevingen
Prachtig
Prettig weekend allemaal

Wolf | 2 maart 2013 | 12:56 | f3f8ea

Heb er toch wel moeite mee: er valt niet één dood zonder dat God het wil …
Hoe zit het dat met al de dieren die een onnodige dood sterven…?
Gr. Cjk

Cjk | 4 maart 2013 | 00:34 | 3cc555

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.