Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 13:10

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

-- Romeinen 13:10

-knip-

Ed | 25 maart 2013 | 07:06 | 8fc856

Het gaat in deze tekst om de door God in Zijn bijzondere genade geschonken liefde (agape) waardoor het zaligmakend geloof werkzaam is en wordt. Wij hebben God niet eerst lief, maar: 1 Joh. 4:19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het gaat niet van de mens uit, maar van God. Een doe-het-zelf geloof is géén geloof.

Mat Rodrigo | 25 maart 2013 | 14:02 | b71a45

Een doe-het-zelf geloof is geen geloof. Nee, logisch, want het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. Efeze 2.De grootste zonde is de zonde van het ongeloof, waardoor wij bewust het bloed van Jezus Christus, onze Heere, onrein achten.

Waarheidsvriend | 21 januari 2015 | 21:46 | db207e

Reacties gesloten