Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 13:10

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

-- Romeinen 13:10

3 reacties op de tekst van maandag 25 maart 2013 – Romeinen 13:10

-knip-

Ed | 25 maart 2013 | 07:06 | 8fc856

Het gaat in deze tekst om de door God in Zijn bijzondere genade geschonken liefde (agape) waardoor het zaligmakend geloof werkzaam is en wordt. Wij hebben God niet eerst lief, maar: 1 Joh. 4:19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het gaat niet van de mens uit, maar van God. Een doe-het-zelf geloof is géén geloof.

Mat Rodrigo | 25 maart 2013 | 14:02 | b71a45

Een doe-het-zelf geloof is geen geloof. Nee, logisch, want het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. Efeze 2.De grootste zonde is de zonde van het ongeloof, waardoor wij bewust het bloed van Jezus Christus, onze Heere, onrein achten.

Waarheidsvriend | 21 januari 2015 | 21:46 | db207e

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.