Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 23:44-46

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

-- Lucas 23:44-46

-knip-

Ed | 29 maart 2013 | 07:09 | 8fc856

Praise The LORD! Glory be to God!

Jesus said Father forgive them!!!
For they do not know what they are doing!!!And they
divided up His cloths by casting up lots!!!
LUKE 23:34 Holy Bible

In Christ

JB | 29 maart 2013 | 08:49 | 85ef77

Ik lees in Gods Woord en in de lijdensgeschiedenis juist het tegenovergestelde. Jezus stierf niet voor zachtaardige,gehoorzame mensen. Kijk eens in het paradijs, waar Adam opstond tegen God en de duivel geloofde. Lees Rom. 5:10, daar gaat hetb ook al over vijanden dien met God verzoend worden. Kijk aan de voet van het kruis: de centurio wordt bekeerd, de moordenaar wordt bekeerd. Gelukkig maar dat God het ons zo leert. We zijn het offer van Christus onwaardig en het wordt uit 100% genade geschonken. Het is een gave Gods. Niet uit ons, of door onze verdienste. Paulus, die opgetrokken was tot in de derde hemel roept het uit: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam der zonde en des doods.

Mat Rodrigo | 29 maart 2013 | 12:30 | f35c71

Mat, ik lees het ook zo.
“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is [ook] niet tot een toe.” (Rom.3:10-12)
Wie zou dan waardig kunnen zijn? Ed, u wel?

BB | 29 maart 2013 | 23:12 | c5e334

-knip-

Ed | 30 maart 2013 | 07:14 | 8fc856

Ed, zelfs met “opdat” blijkt het dat de mensen vanzelf al zachtmoedig en gehoorzaam moeten zijn, en dat Jezus alleen stierf opdat zij, en niet opdat zondaars, eeuwig zouden leven. Of is het niet zo bedoeld? Als we vanzelf zachtmoedig en gehoorzaam konden zijn, dan had Jezus toch niet moeten sterven? Maar zoals Mat geciteerd heeft vanuit Rom.5:
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
Daaruit blijkt dat Jezus gestorven is opdat zondaars en vijanden eeuwig zouden leven.

BB | 30 maart 2013 | 14:55 | c5e334

Reacties gesloten