Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 1:6-8

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

-- Marcus 1:6-8

-knip-

Ed | 24 april 2013 | 06:41 | 8fc856

Rest in the stillness of My presence while I prepare you for this day.Says The LORD!

Word rustig en wees u ervan bewust dat Ik God ben. Ik ben de Hoogste onder alle volken,de Grootste op de hele aarde. De Almachtige HERE is met ons.De God van Jacob beschermt ons.Amen! ( Psalm 46: 11)The book of life!

Leven door de Geest: Lees ook Rom.8:1

In Christ

JB | 24 april 2013 | 12:22 | 85ef77

-knip-

Ed | 24 april 2013 | 16:16 | e8faeb

Reacties gesloten