Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 55:7

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

-- Jesaja 55:7

-knip-

Ed | 23 mei 2013 | 06:37 | 8fc856

Jezus zei tegen die ene moordenaar aan het kruis, die Jezus aanvaarde als Heer, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus er is nu al, naast het 1000-jarige vrederijk op aarde wat aanstaande is, een hemels eeuwig paradijs bij God. Halleluja

Martin | 23 mei 2013 | 22:35 | 604e4b

Reacties gesloten