Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 8:17-19

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Rijkdom en eer zijn mijn bezit, duurzame weelde en gerechtigheid. Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver.

-- Spreuken 8:17-19

Rom. 16 25,27

25 Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, 26 maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen – 27 aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.

In Christus verbonden

Wolf | 19 juni 2013 | 11:42 | f3f8ea

-cut-

Ed | 19 juni 2013 | 11:51 | e8faeb

Waarom zeggen mensen altijd God en Jezus los van elkaar alsof het 2 verschillende personen zijn? Daardoor heb ik van kleins af aan gedacht dat God en Jezus totaal verschillend zijn. Alsof Jezus een persoon los van God was en God de man met een baard in de hemel was zeg maar.. Nogal verwarrend soms aangezien Jezus ‘God’ is..

Miguel | 20 juni 2013 | 05:54 | 4741f6

Shalom,lieve vrienden,fijn dat jullie zo het kostbare Woord van God brengen.
Hoop dat het veel vrucht mag dragen.
Dit Woord blijft immers eeuwig,en zal nooit vergaan. Het is kostbaar voedsel voor je binnenste,
Voor elke dag.

Het bouwt op en sterkt je voor iedere dag.

Zoals we dagelijks voedsel tot ons nemen voor dit lichaam waar we in leven ,op deze aarde,
Zo is er ook voedsel voor het innerlijke ( geestelijke ) leven.

Dat wens ik iedereen toe.
Jezus leeft en wij met Hem.
Geertine.

Geertine | 28 september 2013 | 09:21 | c47535

Reacties gesloten