Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 25:4-5

U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.

-- Jesaja 25:4-5

7 reacties op de tekst van zaterdag 05 oktober 2013 – Jesaja 25:4-5

-knip-

Ed | 5 oktober 2013 | 08:42 | 8fc856

Wat een Beschermer hebben wij. Wat een troost dat we een Bewaarder hebben in ons leven.
Zijn wij ook niet zwak?
Deze tekst gaat over volken die woeden, maar in ons eigen leven kunnen zich ook stortbuien voordoen en kan het ook woeden.
En daar is de satan ook mee bezig om je kapot te krijgen.
Maar dat gaat hem niet lukken, want we hebben een Schuilplaats.
Wat een GENADE om met zo’n OVERWINNAAR te mogen leven.

Een gezegende dag toegewenst.
JK

JK | 5 oktober 2013 | 09:39 | 2483b2

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld ,opdat wij zouden leven door Hem (1Joh,4:9)

Geeraerts louisette | 5 oktober 2013 | 11:06 | 520012

Toen ik deze Bijbeltekst las, moest ik denken aan een ‘straatkerk’ in Congo/Kinshasa, waar ik een jaar geleden terecht kwam. Een gemeente van 500 mensen zonder kerkgebouw – in een arme wijk. De onaanzienlijken van de maatschappij, de armen die hun toevlucht en hulp bij God zoeken in hun nood. Ze zaten daar ‘letterlijk’ in de hitte, urenlang een paraplu vast te houden als schaaduw voor de kleine kinderen. God is onze Helper – dat weet ik zeker. Maar hoe kan ik hun helpen? – de vraag houd mij nog steeds bezig.

Eszter Bruining | 5 oktober 2013 | 12:09 | 862907

-knip-

Ed | 7 oktober 2013 | 07:10 | 8fc856

Beste Ed,
Bedankt voor uw reactie en voor de Bijbeltekst. Bidden voor deze gemeente, ja, dat doe ik zeker. Ze hebben ‘het Licht’ al gezien, ze hebben een levend geloof , een vast vertrouwen en blijdschap door de Heilige Geest – ondanks hun omstandigheden. Ze verwachten hun hulp van God niet alleen nu en het ‘betere’ leven als Jezus terugkomt, maar ze weten ook wat het betekent aan de liefde handen en voeten te geven, offers te brengen en te geven aan een ander die nog in grotere nood verkeert dan zijzelf. Nee, ze geven niet van wat ze over hebben, maar van wat ze zelf ook nodig hebben…
“Wat kan een mens doen?” Geven! – is ook een Bijbels principe. En bidden dat nog veel christenen in het rijke westen ook het ‘geestelijk Licht’ zullen zien – dat wij rentmeesters zijn over alles wat wij hebben.
Paulus schrijft:”
“Onthoud dit goed: Wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten; maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten.
7 Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft.
8 God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.
9 Het staat zo in de Boeken: “De goede en rechtvaardige geeft veel aan de armen. Voor het goede wat hij doet, zal hij altijd worden geëerd.” (b)
10 God, Die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen.
11 Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. En wanneer wij uw gift brengen aan hen die te kort hebben, zullen zij God danken en prijzen voor uw hulp.
12 Door deze vrijgevigheid worden niet alleen gelovigen in nood geholpen, maar ontvangt ook God veel lof en eer.
13 De gelovigen van Jeruzalem (in Kinshasa) zullen niet alleen blij zijn dat u hen en anderen zo geweldig helpt, maar ook God de eer geven, omdat uw daden bewijzen dat het goede nieuws van Christus dit allemaal in u heeft bewerkt.
14 Zij zullen vurig voor u bidden en naar u verlangen, omdat zij de onbegrensde genade van God in u herkennen. (2 Kor.9:6-14)

SHALOM!
Eszter

Eszter Bruining | 9 oktober 2013 | 18:45 | 862907

-knip-

Ed | 11 oktober 2013 | 07:58 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.