Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Daniel 9:18

Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.

-- Daniel 9:18

Daniël 9:18: Want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden.

Uitleg: Eigenlijk zien we hier vers 18b en staat er in 18a:’…neig mijn God, uw oor en geef gehoor, open uw ogen en aanschouw onze verwoestingen en de stad waarover Uw naam is uitgeroepen’ Het moet God pijn en verdriet gedaan hebben om Zijn stad in puin te zien. Er wordt nu gevraagd om te luisteren naar het gebed en te kijken naar de verwoestingen.

Dit doet God niet alleen in letterlijke zin mensen. Hoe staat het met ons?? Durven we onze eigen situatie onder oen te zien, zoals God deze gezien heeft en nog ziet??

In het vorige vers wordt gesproken over de tempel en hier wordt gesproken over de stad die Gods eigendom is. De bedoeling van de smeekbede is om God aan te moedigen / aan te dringen op herstel want het is immers God eigen stad en tempel.

Ben jij Gods eigendom en is er herstel nodig in jouw tempel en stad?

De tekst zoals deze er staat zegt voldoende! als we smeken is het op basis van de genade van God óf en wanneer Hij ingrijot en verandering brengt in de situatie.

We mogen smeken om verandering en god zal en kan de puinhopen herstellen. Het smeken en neerwerpen van de smekingen heeft te maken met het neerliggen voor God, vanuit de Joodse cultuur en zich daarmee helemaal overgevend aan….

Mijn gebed: Lieve Vader, zoon en H.Geest. Ik werp mij neder voor Uw aangezicht en smeek U om een keer te brengen in het leven van iemand die mij zeer dierbaar is. zonder het nog echt te beseffen geeft hij toegang aan de boze om vernielingen aan te richten. ik wil vragen om Uw ingrijpen in zijn leven. Heer, ik pleit voor zijn ziel. Verder wil ik Uw zegen vragen over al de mensen die dit lezen en zich aangesproken voelen. Wees hen genadig in hun gebeden voor de glorie van Uw naam. Amen

Klaas Roorda | 8 oktober 2013 | 08:45 | 0a4642

-cut-

Ed | 9 oktober 2013 | 07:02 | 8fc856

Reacties gesloten