Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

-- 1 Korintiers 1:10

2 reacties op de tekst van woensdag 09 oktober 2013 – 1 Korintiers 1:10

1 Cor. 1:10: Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Uitleg: Na god gedankt te hebben wegens Zijn genade, waarin hij de gemeente gesteld heeft en bewaren zal, totdat Hij het hele heilswerk aan haar volbracht zal hebben mag, kan en moet de apostel nu op haar toestand ingaan.

Het heerlijke, bijna verblindende licht, waarin hij haar in vers 4-9 gezien heeft, laat des te scherper uitkomen in welke opzichten zij te kort schiet.

De scheuringen die in de gemeente voorkomen maken Paulus verdrietig. Zie maar het woordje ‘doch’ waar vers 10 mee begint geven dit gevoel weer, en aan de andere kant geeft het ook duidelijk weer dat Paulus niet van plan is te berusten.

Hij begint de vermaning niet als een persoon die hoog boven de gemeente uit steekt , maar met een oproep aan de gemeenteleden om te helpen uit de kuil te komen waar de gemeente zich in bevindt te midden van scheuringen en twisten. De oproep is dan ook om als gemeente weer één te worden en zijn.

Hiervoor gebruikt Paulus twee gronden:

De eerste is de broederschap. Zoals hij innerlijk niet van haar vervreemd is en de broederschap in liefde bewaard heeft, en vanuit die positie voor haar opkomt door in de gebleken verdeeldheid niet te berusten, zo zal de gemeente naar hem luisteren, omdat zij geen toeschouwer kan blijven bij de zorg van Paulus voor hen.
De tweede grond is de eerbied voor de naam van Jezus Christus. Deze naam staat onder alle gemeenteleden hoog genoteerd. Hij is hun hoop, verlangen en glorie. Hetgeen God hun geschonken heeft en nog schenken zal.

Een Griekse uitdrukking is hier van toepassing:’to auto legoo’ en betekent: ‘in vrede samenwonen of verschillen bijleggen’

Laat er een eind komen aan de scheuringen en misverstanden.

Hij, Paulus heeft het hier over kerkherstel. Teveel gemeenten en kerken hebben hun meningsverschillen niet bij kunnen leggen. in mijn directe omgeving is dit in de afgelopen drie jaar meerdere malen gebeurd, dat een gemeente uiteen is gevallen. Het waarom en hoe vind ik niet zo belangrijk. De argumenten en gronden die Paulus hier aanhaalt in vers 10 hadden ook hier ingezet kunnen worden als een begin van herstel of een aanzet tot bezinning van de situatie.

We zijn immers één onder Christus en daardoor met elkaar.

Mijn gebed: Als persoon Heer, ben ik iemand die emotioneel kan reageren op onrechtvaardigheid en me hierdoor soms bewegen op een glibberig pad als het om relaties gaat. Door de jaren heen heb ik geleerd mijn emoties wel wat in toom te houden, maar toch blijft dit een zwak punt. De eenheid binnen relaties, groepen mensen en kerken, zijn belangrijk als het erop aankomt hoe we met elkaar moeten omgaan en het elkaar accepteren als ze anders denken. Heer ik wil u vragen dit meer in mij te bewerken, omdat dit Uw verlangen is, een wereldwijde kerk die u toebehoord, waarin verscheidenheid kan leiden tot een nog groter eerbetoon aan U. Amen

Klaas Roorda | 9 oktober 2013 | 08:03 | 0a4642

-knip-

Ed | 9 oktober 2013 | 20:51 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.