Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 2:9-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

-- 1 Petrus 2:9-10

5 reacties op de tekst van zaterdag 12 oktober 2013 – 1 Petrus 2:9-10

1 Petrus 2:9 en 10: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Uitleg: In dit hoofdstuk geeft de apostel een schets wat er met de dwaalleraren gaat gebeuren m.b.t. het oordeel dat hen wacht. In de verzen 9.10, 11 komt dit tot een hoogtepunt en vervolgens treedt hij meer in detail over de bijzonderheden m.b.t. hun goddeloze levenswijze.

Een prachtig verslag waarbij de gemeente van Jezus Christus in eerste instantie een uitverkoren geslacht is. De steen waarop zij is gebouwd, was ook al uitverkoren (1:20; 2:4) In Hem is ook de gemeente uitverkoren (1:2 > Efe. 1:4-6) De gemeente wordt gedragen door het wondere geheim van Gods liefde, die uit Hem voorkomt en niet is gebouwd op menselijke verdienste, maar door het wondere geheim van Gods liefde.

Het priesterschap is koninklijk omdat we in dienst staan van de koning ( Openb. 1:6 ; 5:10 ; 20:6).

God heeft deze natie tot de zijne gemaakt, afgezonderd en voor zich opgeëist. Een volk is van nature niet Gods volk. Uit alle volkeren wordt Gods volk samengeroepen. De gemeente , die niet met enig volk samenvalt, maar over de hele wereld verspreid is, is het nieuwe volk van God.

God heeft een volk to Zijn eigendom gemaakt. Hij oefnt een genadige heerschappij over hen uit. (Lev. 26:11,12 ; Ez. 37:27 ; Zach. 8:8).

Het verleden en heden staan scherp tegenover elkaar. In het verleden behoorden de leden van de gemeente niet tot Gods volk. Ze waren misschien wel een volk in de nationale zin van het woord, maar niet het volk van God. Buiten de genade van God om moesten ze zichzelf rechtvaardigen en redden. Dit is echter verleden tijd. Die tijd is voorbij en afgesloten

Nú is een keerpunt. Een tijd met nieuwe verhoudingen. Duisternis en licht staan net als heden en verleden tegenover elkaar. Duisternis is het element van het verderf en de dood. In de duisternis is de mens aan zichzelf overgelaten en prijsgegeven. Snappen we dit?

Echter in de gemeenschap met God is er licht.

De overgang heeft plaatsgevonden in Christus. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Dat is de bodem van dankbaarheid en gehoorzaamheid.

Mijn gebed: Als U ons zou laten beseffen hoe groot Uw ontferming is en U ons deelgenoot zou maken van een dieper stukje waarheid, dan zouden we klein worden voor Uw aangezicht. Het beseffen dat we uit genade deel mogen zijn aan Uw volk als een uitverkoren groep mensen. Dat we de kans krijgen om Uw naam te verkondigen onder hen die U niet kennen. Heer schenk me Uw kracht en Uw genade om dit tye mogen doen op de plaats waarheen U mij zendt. Zegen een ieder die dit leest en laat hem of haar zien Uw inzichten van de waarheid, zodat we tezamen Uw volk mogen zijn en U mogen dienen voor altijd. Amen

Klaas Roorda | 12 oktober 2013 | 10:07 | 0a4642

Ben blij om me tot gods volk te voegen en een instrument te zijn
In gods handen. U leidt mij en ik volg uw wil.
Amen

eric waterman | 12 oktober 2013 | 13:22 | e760e9

-knip-

Ed | 13 oktober 2013 | 08:57 | 8fc856

geachte lezer(es),..
Ik kwam tot geloof door het lezen van joh.3vers 16,en ik wist dat ik eeuwig leven had.ook dat zijn Geest in mij wasgekomen.Ook dat dus het koninkrijk in mij was gekomen.toch werd ik depressief(een zware depressie teisterde mij)…ik kon er niet tegenop…hoe kan dit???…ik wist niet van geestelijke strijd of van satan,ook niet van hel…dat was mij niet verteld door degene die mij tot het lezen van joh.evang. had geleid. ga ik nu alsnog verloren??

petra | 2 februari 2014 | 13:24 | 97873e

Lieve Petra,

Ik zie net je hartverscheurende reactie en dit is de enige manier om je te bereiken. Hoe is het nu met je? Ik zou je graag willen helpen God beter te leren kennen. Onthoud dat God onze Strijdheer is. Zelfs al ken je niet alle details van Zijn plan, door op Hem te vertrouwen kom je overal doorheen :). Wees niet bang, God is met je!! Als je me wilt mailen kan dat op hespcasper@gmail.com.

Zegen,
Casper

Casper | 5 november 2014 | 21:01 | 2868a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.