Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 4:26-29

En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

-- Marcus 4:26-29

Marcus 4:26-29: En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.

Uitleg: Mooie gelijkenis en de verschillende uitleggers hebben meerdere uitleggingen gehad, die allen vastliepen op één of meerdere punten, dus ik beperk me tot de uitlegging die volgens mij de kern van deze vergelijking raakt.

De gelijkenis spreekt over Gods koninkrijk, zoals het tegenwoordig is in Jezus. De zaaier heeft gezaaid. Het heilswerk is begonnen. Hetgeen gezaaid is in een voorstelling die niet meer te stoppen is en onweerstaanbaar gaat het naar het eindpunt en de Openbaring oals beschreven staat. Het zaad dat is uitgezaaid zal, onvermijdelijk, een oogst opleveren. Er is bij deze vergelijking geen andere mogelijkheid dan het eind oordeel als de maaier de oogst binnenhaald en het kaf van het koren gaat scheiden.

Mijn gebed: Dank U Heer voor het zaad dat u heeft gezaaid. Dat het zaad onherroepelijk daar is en groeit. Dat in U alles begonnen is en zal eindigen. U die eenmaal de aarde hebt geschapen, waar ik als ik dit gebed uitspreek, deel van uit maak. Waar ik net als iedereen die dit leest een onderdeel is. Een uniek stukje van Uw schepping. Niemand en niets is geheel gelijk. Heer, help ons, om de mensen om ons heen, ons gezin, onze familie, onze collega’s, buren enz. te wijzen waar het goede zaad ligt en waar het onkruid. Zegen hen die dit lezen en het toepassen in hun leven. amen

Klaas Roorda | 15 oktober 2013 | 06:41 | 0a4642

-cut-

Ed | 15 oktober 2013 | 08:51 | 8fc856

Reacties gesloten