Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.

-- Psalmen 10:14

voor jou zal dit heel veel betekenen als je Mia en Becky achter moet laten,
maar het beteke4nt ook dat God ze nooit in de steek zal laten! Daar mogen we op vertrouwen!
Met die gedachten kun je ook afscheid nemen, al zal het niet makkelijk zijn.

jenny mulder | 7 november 2013 | 08:56 | 84e8a4

Laten we ten alle tijd op Hem vertrouwen. Want wij allen
hebben elke dag onze moeilijkheden.
Geloofd zij God met diepst ontzag. psalm 68:10.

Rene Blom | 7 november 2013 | 12:50 | c39cf6

Ja, want onze hulp is in de Naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw blijft
tot in eeuwigheid en niet loslaat waar Hij aan begonnen is. Het werk van Zijn Handen.Lof zij U Christus in eeuwigheid. Breng al je moeilijkheden en last bij Hem, Hij zal je helpen.
Mijn gebed zal ook voor Mia en Becky en hun familie zijn. de Heer weet het. veel sterkte en zegen.

Didi | 8 november 2013 | 10:16 | 7df5d4

-cut-

Ed | 9 november 2013 | 08:09 | 8fc856

Reacties gesloten