Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 10:4

De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

-- Romeinen 10:4

5 reacties op de tekst van maandag 11 november 2013 – Romeinen 10:4

-knip-

Ed | 11 november 2013 | 08:26 | 8fc856

Dus door het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus
is een ieder rechtvaardig door geloof.

Rene Blom | 11 november 2013 | 10:33 | c39cf6

Uw voorbeeld lijkt een verduidelijking te zijn.

Maar. .
toch blijft een belangrijke vraag onbeantwoord.

Laat mij de vertolking van de HSV nemen:
“Want het einddoel[str.nr.5056] van de Wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.”:

Christus in het vlees geopenbaard, toen en heden, houdt in, dat Hij niet veranderd is en DAAROM nog steeds — en in de toekomst — het einddoel van Gods Wet [Thorah lett. onderwijzing] blijft en blijkt [zelfs de Eschatos in de ’tijd’ en volgorde Openb 22:13; str. nr. 2078<< ].

Dit zelfde begrip, als onthulling komen we in de Openbaring van Jezus tegen in Openb 1:8;2:26;21:6;22:13*
[de laatste tekst blijkt Hij het Einddoel en de Laatste in 'de tijd'; Hem is het oordeel gegeven [Openb 5]

Dit beantwoordt als geen andere uitleg, dat Gods gerechtigheid in Jezus Christus [in Israël bekend als Jeshua hamashiach] niet vergeljkbaar is met de zichtbare prestaties van het kunnen[de beweringen] van ons mensen, zoals Paulus ook aangeeft [2Cor 4:18; Fili 3:12<< http://bit.ly/1fvESIQ

Jeshua heeft Zich niet vereenzelvigd, met iemand, die zonder Gods Onderwijzing handelde, nee Hij bleek Gods Woord in het vlees door Gods kracht geopenbaard. Hij is DE Jood [Zelfs Leeuw & Lam] gebleven, ook al werd Hij door het volk als de verachte ziel 'gezien'en als dusdanig bestempeld, zie anders Jes 49:7-8; 49<< http://bit.ly/HPvKU9

Zie anders ook Matt 5:17-20 <<http://bit.ly/HPuRem
Niet onbegrijpelijk, dat de wereldkerk 'haar hoop' gevestigd heeft op een 'wetteloze' die zelfs nog steeds openlijk leert, dat zij de voortzetting, [de bedeelster van heil & . . .genade] de belichaming is van het volk van het nieuwe verbond.

Wim J | 11 november 2013 | 10:54 | ed86c2

-knip-

ed | 11 november 2013 | 16:48 | 255bcc

Ed
Bedankt voor uw reactie !

Het komt mij wel als kort door de bocht over, door het Griekse woordje te vergelijken met ‘latijn’ dat zo zou klinken.
Geknipte teksten uit zijn verband, roepen dit ook gemakkelijk op, wanneer het verband, waarover e.e.a. spreekt, niet gekend wordt.

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3807&t=KJV

De Thorah [of de Profeten] wordt niet als een leermeester aangemerkt in Gods Woord[Rom 7:12,16], maar wordt hier vergeleken[zoals Gal 4:4 & Hand 7:38] met iemand, die tijdelijk, op de kinderen moest passen. En heeft nog steeds rechtsgeldigheid zelfs over de oecumene, die dodelijk verziekt is, ook als wordt beweerd, dat Christus haar hoop is; was het maar waar, dan zou liefde en waarheid naar het Joodse volk toe centraal staan in ‘onze oecumene’.

Jezus zou volgens de praktijk van en in het christendom, geleerd hebben:
“Ik ben gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen. [de praktijk]: Ik ben gekomen om ze af te schaffen en mijn nieuwe wet* te vervullen”.
opm. *…. en dan worden wij geconfronteerd met vervangingsleer[vele leringen], die resulteerde in vervanging van de 10 woorden, als wel in talloze interpretatie en geboden van mensen, die dienen als zelfrechtvaardiging en opstandingsgeloof. [Matt 25:45; 2Tim 2:18-26]

Het is populair geworden om te zeggen: mijn gerechtigheid [lett.rechtvaardigheid] is de vrucht, van ‘het geloof’ dat mij overtuigd heeft, wie God is!

De vraag blijft wis en zeker altijd persoonlijk, of dit de eigen geest van de mens getuigde, of dat dit Gods Geest is, die mede getuigt met die welke in de mens is. [zie bijv. Ezech 13:3; 1Cor 2:11-13]

De Jezus waarover Shlomo Ben Amnon getuigde , die de shoa mocht overleven is een geheel andere. http://christenenvoorisrael.nl/2013/11/de-exodus-van-shlomo-ben-amnon/

Het is goed, om tijd te hebben, om dit aan te horen EN hieruit duidelijk te herkennen, hoe zeer onze oecumene in slaap gewiegd is en wordt!!!!, maar vooral bedrogen wordt door berichtgevingen en zogenoemde eigenmachtige uitleg[vertaling] van de Bijbel, zonder diepgang en inzichten die mensen zouden overtuigen, hoe noodzakelijk het is, om niet af te dwalen, door zelfgekozen leraars achterna te lopen [2Tim 3:1-5;4:3-4] Biblija.net

Wim J | 13 november 2013 | 09:00 | ed86c2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.