Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

-- Genesis 2:7

-knip-

Ed | 13 november 2013 | 06:57 | 8fc856

En daarom is het maar goed dat er nog genade tijd is. Nu we
nog tot de levende behoren, nu kunnen wij nog tot Jezus
komen in gebed om vergiffenis te vragen voor al onze zonden.
Nu kan het nog. Morgen is het misschien te laat.

Rene Blom | 13 november 2013 | 12:53 | c39cf6

-knip-

Ed | 14 november 2013 | 07:49 | 8fc856

Hoi Ed, ik meen uit de bijbel toch wat anders
te lezen mbt na de dood.
Wat bedoelt Jezus anders als Hij zegt in
Math. 10,28
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
Joh. 6,63
De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven.
Ook wat Paulus schrijft in 2 Kor. 5,1-3
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.
We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn.
Dan is er nog de derde hemel waar hij het
over heeft in 2 Kor. 12
Het is belangrijk om God’s rust binnen te gaan. Hebr. 4,1
Fijne avond

Wolf | 14 november 2013 | 20:53 | f3f8ea

Reacties gesloten