Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 7:25-26

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.

-- Hebreeen 7:25-26

-knip-

Ed | 21 november 2013 | 07:38 | 8fc856

God is zo heilig zodat wij nooit tot Hem kunnen komen door onze zonden. Maar God is ook een liefdevolle God, dat Hij Zijn eniggeboren zoon aan ons heeft afgestaan. Wetende ook wat Hem hier op aarde zal overkomen.
En juist door deze Zoon mogen wij naar God gaan door het gebed.

Rene Blom | 21 november 2013 | 12:01 | c39cf6

-knip-

Ed | 22 november 2013 | 07:36 | 8fc856

Reacties gesloten