Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 51:36

Daarom – dit zegt de HEER: Ik zal voor jullie recht opkomen, ik zal jullie wreken.

-- Jeremia 51:36

4 reacties op de tekst van dinsdag 31 december 2013 – Jeremia 51:36

Jer. 51:36: Daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik voer uw rechtsgeding en neem voor u wraak

Uitleg: Juda wordt sprekende ingevoerd, het beklaagt zich over datgene wat Nebukadnezar hen heeft aangedaan. Hij wordt vergeleken met een onguur, vraatzuchtig monster, een draak die Juda bijna in zijn geheel heeft verzwolgen, heeft opgegeten. De vergelijking gaat nog verder als er een vergelijking wordt gemaakt met een drinkbeker of schotel die men leegdrinkt of leeg eet en vervolgens weer neerzet.

Beide beelden hebben de strekking om te doen uitkomen hoe grondig Nebukadnezar Juda te gronde gericht en uitgeplunderd heeft. Welnu, Juda mag er van verzekerd zijn, dat Babel hiervoor zal moeten boeten. Sion en Jeruzalem mogen de wens uitspreken dat wat zij geleden hebben weer terugvalt op het hoofd van Babel en de Here zou het voor hen opnemen. Babels waterplas droogleggen, waardoor het van zijn natuurlijke verdedigingsmiddelen wordt (50:38 ;51:32): dan wordt het een puinhoop, een verblijfplaats van jakhalzen, gelijk Jeruzalem door Babel geworden is ( vgl. 9:11), een onbewoond oord, een voorwerp van ontzetting en spot voor iedereen (18:16 enz. )

Dit beeld kunnen we in een kleiner of ander verband in ons eigen leven of omstandigheden toepassen en als belofte gebruiken.

Mijn gebed: Heer en Vader, U kunt mijn echte vijanden… U kent hun einde. Heer help me te zien door Uw ogen en mijn vijanden niet meer ruimte in mijn gedachten krijgt dan ze verdienen. Heer zegen mijn broers en zussen die dit lezen. Amen

Klaas Roorda | 31 december 2013 | 09:58 | 0a4642

Goedemorgen,

wens iedereen een veilige jaarswisseling,zit zelf
helemaal alleen (alhoewel,samen met H.Geest),
moge in het nieuwe jaar veel genezingen gebeuren,
zelf ben ik al 25 jaar ‘ongeneeslijk’ ziek.
Groeten,

CHRIS / B

Chris | 31 december 2013 | 10:32 | cdd189

Wij wensen jou heel veel beterschap en sterkte maar bovenal va
n harte Gods nabijheid! Met vriendelijke groetjes Gerrit en Dienie klein Nagelvoort.

D klein Nagelvoort | 31 december 2013 | 16:04 | 42a5e5

-knip-

Ed | 1 januari 2014 | 09:10 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.