Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

-- 2 Korintiers 5:21

8 reacties op de tekst van woensdag 01 januari 2014 – 2 Korintiers 5:21

Ik wens een ieder die dit leest een zeer gezegend gezond en voorspoedig 2014 toe en dat u allen elke dag weer opnieuw in de schaduw van onze ALMACHTIGE HERE GOD MAG VERTOEVEN

anita van Slooten | 1 januari 2014 | 02:42 | 2c15d1

2 Kor. 5:21: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Uitleg: Christus degene die zonder zonde is, is door God tot zonde gemaakt. Als je dat op je laat inwerken duizelt het en om een beetje visueel te maken wat er toen is gebeurd, gebruikt men vaak onderstaand voorbeeld.

Als je een sterke magneet in een bak met kleine spijkertjes houdt, wordt hij helemaal bedekt met spijkertjes. Die klonteren er in een dikke laag omheen. Dan zie je de magneet niet meer. Je ziet alleen maar spijkertjes. De magneet wordt er helemaal mee bedekt en aan het oog ontrokken. Zo heeft Christus onze zonden aangetrokken als een magneet. Ze klonterden om Hem heen. Ze bedekten Hem helemaal. Hij werd er door overwoekerd. Hij verdween er helemaal onder. Op die manier werd Hij door God tot zonde gemaakt.

En zoals de magneet de spijkertjes in die bak allemaal naar zich toetrekt en de bak zo helemaal leeg en schoon maakt, zo heeft Christus al onze zonden tot zich getrokken en ons leeg en schoon gemaakt. Als God naar Christus keek, zag Hij alleen maar zonden, onze zonden. Als Hij naar ons kijkt, ziet hij alleen maar gerechtigheid, Zijn eigen gerechtigheid. Op die manier zijn we met God verzoend, is de verhouding met God hersteld. zo is het gegaan. En we hoeven alleen maar dat woord der verzoening in geloof te aanvaarden om in Christus een en al gerechtigheid te zijn.

Mijn gebed: Here Jezus, ik wordt klein als ik er aan denk dat U aan het kruis hebt gehangen en onze zonden op u heeft genomen. Vandaag kies ik er voor U alleen maar te danken, want begrijpen is te wonderbaar. U zij gelooft tot in alle eeuwigheden. U alleen bent de Koning der Koningen, de Grote Verzoener, de hoop voor deze wereld. Neem mijn dank aan, Amen

Klaas Roorda | 1 januari 2014 | 09:08 | 0a4642

-knip-

Ed | 1 januari 2014 | 09:24 | 8fc856

Wij danken de Heer en loven en prijzen Hem.

Hoe moeilijk is het voor jou Chris B.
Wij wensen jou beterschap. Dat 2014 een bijzonder jaar voor jou mag worden.
En dat jij je gedragen mag weten door onze Heer Jezus Christus .
Wij blijven hopen en vertrouwen dat Hij nog steeds wonderen verricht. En het gebeurt nog steeds.
Ik gedenk jou in mijn gebeden. Houdt moed en blijf je lasten en zorgen bij de Heer brengen.
Zijn Genade kent geen einde. Dank U wel Heer.

Didi | 1 januari 2014 | 11:13 | 7df5d4

Allen hartelijk dank.
Klaas Roorda, ik heb je vergelijking doorgegeven aan mijn kinderen.

aleike | 1 januari 2014 | 12:59 | 15791d

Aan allen op deze site,

dank vr bemoedigende woorden en gebeden,
hopelijk gebeurt na 25 jr ziekte een doorbraak,
iedereen een voorspoedig, gezegend jaar 2014
toegewenst.

Chris B.

Chris | 1 januari 2014 | 15:22 | cdd189

Ik wens allen een gezegend 2014 toe.

Rene Blom | 1 januari 2014 | 15:34 | c39cf6

De Heer wenst dat Hij ons allemaal aan Zijn hart kan drukken, héél dicht bij Hem zijn, iedere dag van 2014!

Hanny B. | 2 januari 2014 | 10:49 | 9866f9

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.