Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Tessalonicenzen 4:13-14

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

-- 1 Tessalonicenzen 4:13-14

5 reacties op de tekst van donderdag 02 januari 2014 – 1 Tessalonicenzen 4:13-14

-knip-

Ed | 2 januari 2014 | 08:03 | 8fc856

1Tess.4:13-14: Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Uitleg:

Hier beantwoord Paulus een vraag die uit de gemeente tot hem is gekomen. En weel over het onderwerp: sterven. In Tessalonica is men tot de conclusie gekomen dat het sterven ook in deze gemeente een reëel iets is. Het heeft de gemeente aan het denken gezet en zelfs verwarring gesticht. Men is bedroefd, zoals andere mensen die geen hoop hebben. Men is er door in het geloof geschokt. Vandaar dat Paulus hier uitgebreid aandacht aan geeft.

Na onderzoek door Paulus blijkt dat de gemeente leeft in de verwachting dat de Here Jezus nog tijdens hun leven nog terugkomt, maar nu blijkt dat er mensen sterven vóór Zijn komst, vreest men dat deze mensen voor niks hebben gehoopt en geloofd. Men is onzeker over zijn lot. Men vreesde dat de mensen die nu sterven niet dezelfde voordelen zouden hebben als hen die de terugkomst zelf meemaken.

De hoop waarover gesproken wordt en die ontbreekt bij ‘de anderen’ moet gefundeerd zijn op Christus en het leven in Christus. Paulus roept de gemeente op wel te rouwen, maar niet zichzelf helemaal prijs te geven aan het verdriet.

Hij beroept zich hierbij op het heilswerk van God in Christus: ‘Indien wij geloven dat Jezus is gestorven is en opgestaan…..’ In de volmaakte kern van de opstanding van Jezus is onze toekomst gegrondvest. Hier wordt ‘Jezus’ genoemd en niet ‘Jezus Christus’, omdat de opstanding te maken heeft met de aardse Christus, de historische verschijning zoals men Hem gekend heeft.

Als we verder lezen dan zien we een beetje ongelukkige zinsconstructie, maar wel de duidelijke boodschap dat God de ontslapenen (zij die gestorven zijn) zal weder brengen met Hem en dit zal gebeuren op een feestelijke manier.

Door heel de boodschap heen spreekt begrip voor het verlies en de belofte van het wederzien in de toekomst door.

Mijn gebed: Vader heet is zo moeilijk voor ons om los te laten de mensen die ons dierbaar zijn en die gestorven zijn en het is meer een losscheuren dan loslaten. Toch zullen wij degenen die U kennen weerzien en ik wil bidden voor allen die een dierbare hebben verloren aan deze belofte zich vasthouden. Zegen hen en troost hen. amen

Klaas Roorda | 2 januari 2014 | 10:50 | 0a4642

Mooie tekst
Maar er zit nog meer in verborgen ,en dat is dat God zelf door Jezus heen de geestelijk doden naar zich toe zal leiden .
Ieder mens zal de gelegenheid van Hem krijgen om Hem aan te nemen of juist niet naar Zijn stem te luisteren .Dat is een cruciale keuze voor de mens om ,op te staan uit een dood of juist daar te blijven en te leven met leeg leven zonder doel
Die leid naar de dood .Jezus alleen geeft een heel nieuw leven omdat Hij is opgestaan uit de dood en heeft overwonnen
Laten we onze ogen openhouden naar degene die God in ons leven zal geven en tot Hem mag leiden naar een nieuw leven met Hem voor eeuwig te zijn

bedankt voor de mooie tekst

adriaan

adriaan | 2 januari 2014 | 11:53 | ab2da4

-knip-

Ed | 3 januari 2014 | 08:08 | 8fc856

Klaas Roorda, ik ben De Eeuwige dankbaar voor jouw reacties.

aleike | 3 januari 2014 | 09:17 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.