Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 10:12

Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.

-- Spreuken 10:12

Spreuken 10:12: Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.

Uitleg: ‘Haat’ en ‘liefde’ zijn natuurlijk te herleiden naar elk een eigen persoon. De haat zoals genoemd ‘verwekt’ oftewel roept op, zet aan tot, stookt op tot enz. Het zijn alleen zaken die vanzelf gaan als je er aan toegeeft. Als je deze gevoelens toelaat en de stuurman hierachter is natuurlijk duidelijk. De stuurman van de genoemde tegenpool:’liefde’ zet zijn scheepsgenoten aan tot acceptatie door liefde. Het bedekken geschiedt doordat een persoon, die door liefde zich laat leiden, de overtredingen van anderen niet openbaar maakt, zoals iemand die haat bij jou wel zou doen.

Mijn gebed: De theorie is makkelijk Heer, totdat we iemand in onze omgeving krijgen die mij daadwerkelijk haat. Die me zwart maakt en zelfs de kleinste overtreding tot iets groots opblaast. Hoe reageer ik dan Heer? Wordt ik dan kribbig en opstandig. Zoek ik rechtvaardiging? Verdedig ik mij? Heer, U vraagt ons te bedekken, zoals U onze zonden bedekt. Heer, help me om mijn gedachten, gevoelens en emoties te controleren en Uw weg te zoeken hierin. Dit kan ik soms alleen met bovennatuurlijke kracht. Amen

Klaas Roorda | 3 januari 2014 | 09:20 | 0a4642

Heel fijn dat je thuis toch lekker mee kan doen dank zij deze app.

Piet Hurkmans | 3 januari 2014 | 10:21 | ec6643

-cut-

Ed | 4 januari 2014 | 08:21 | 8fc856

De liefde—1 corinthe 13.
vers 6:Zij is niet blij over ongerechtigheid,maar zij is blij met de waarheid.

aleike | 4 januari 2014 | 09:36 | 15791d

Hartelijk dank allen voor jullie reacties—arie,ik heb ook je opfrisser gelezen net. Wonderlijk, dat De Eeuwige ons ook op deze wijze aan elkaar schenkt—dat we ook zo woorden van leven aan elkaar door mogen geven.

aleike | 4 januari 2014 | 10:24 | 15791d

Reacties gesloten