Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 61:3-5

Van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij, u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels.

-- Psalmen 61:3-5

5 reacties op de tekst van maandag 06 januari 2014 – Psalmen 61:3-5

-knip-

Ed | 6 januari 2014 | 07:42 | 8fc856

Psalm 61:3-5: Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen.

Uitleg: De titel van deze psalm is heimwee en als we vanuit ons gevoel dezse psalm uitleggen komt dit beter over als kille koude taal:

‘Ik voel me zo oneindig ver van U verwijderd en mijn hart kan deze scheiding niet verdragen. Het bezwijkt onder deze druk!. En met dit gevoel roep ik U aan, ook, omdat ik door vijanden in het nauw gedreven wordt. O, Heer ik smeek U :’Wilt Gij mij beschermen, daar ik niet meer weet wat ik nog kan doen in deze situatie.

Gij bent altijd een schuilplaats geweest. Gij zijt een toren van kracht en deze kan door geen vijand veroverd worden.

Hoe graag zou ik voor altijd als gast in Uw woning en toren willen zijn. en wegschuilen onder Uw vleugels, mij geborgen weten door Uw majesteit en goddelijkheid.

Mijn gebed: Heer en Vader, zoals deze psalm aangeeft kennen de meeste mensen wel momenten, zoals deze beschreven staan in dee psalm en dan lijkt u zo ver weg. U echter reikt ons de hand en het enige dat we hoeven te doen is deze aangrijpen en de andere hand loslaten van de omstandigheden waar we inzitten zodat U ons kan brengen naar deze veilige toren waar we veilig zijn van onze vijanden. Help ons en degenen speciaal die u nu aanroepen. Geef hen de kracht om Uw hand aan te grijpen, maar nog belangrijker de kracht om hun onmstandigheden los te laten. U alleen kunt ons verlossen want u hebt alle macht op hemel en op aarde. amen

Klaas Roorda | 6 januari 2014 | 09:04 | 0a4642

Eeuwige, De Kracht van Uw Hand (Yeshua)geeft mij een Veilige Schuilplaats—geborgen onder Uw Eeuwige Vleugels— en geeft mij De Kracht om mijn omstandigheden los te laten. Ik roep tot U ! Ik dank U ! Ook de mensen ,die dit doorgeven, wil ik bedanken.

aleike | 6 januari 2014 | 12:27 | 15791d

-knip-

ed | 6 januari 2014 | 15:30 | 255bcc

http://opfrisser.com/2014/01/06/toevlucht/

Arie | 6 januari 2014 | 18:02 | eab2dc

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.