Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

-- Romeinen 8:15

3 reacties op de tekst van vrijdag 10 januari 2014 – Romeinen 8:15

Rom. 8:15: Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het Zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader

Uitleg: De ‘geest van slavernij’ is een macht die werkzaam is in het samengaan van wet, zonde en dood. Hij laat de mens zich afbeulen in de vrees voor straf, in de bedreiging met een eeuwig oordeel. Liefde ontbreekt onder de heerschappij van deze geest. Hierna wordt gesproken over ‘de Geest van het Zoonschap’ . volgens sommige exegeten (Bijbeluitleggers) zou het tot het werk behoren van de H.G. om eerst tot de mens te komen als ‘geest van slavernij’ om de mens te overtuigen van zonde en oordeel ( Joh.16:8) en daarná tot hem te komen als ” geest van het Zoonschap’ , maar : heeft de H.G. iets van doen met een ‘geest van slavernij’ ?

We bevinden ons hier op het randje van de stelling : Kan vrees leiden tot bekering. Er zitten wel degelijke elementen in die hier vóór spreken als we het hebben over een geest van slavernij, waarin dit element vrees zit opgeborgen. Overdenk het maar eens.

Verder in deze tekst gebruikt Paulus het woordje ‘Abba’, waarmee natuurlijk het zeer persoonlijke ‘Vader’ wordt bedoeld. Dit staat wel lijnrecht tegenover hetgeen de Joden prediken. Wie bevrijdt is uit vrees voor het oordeel, de angst der wet, de tirannie van de goede bedoelingen, waarmee wij onze stand voor God moeten oprichten, en voor wie is ingeleid in de verborgen omgang van God met ons, mag dit ‘vader’, dit ‘papa’ zeggen tot God.

Mijn gebed: Abba Vader, U alleen behoor ik toe. U alleen behoort mijn hart. Vader, ik weet dat ik me in die positie bevindt. Ik mag U papa noemen. Ik een klein ventje in Uw ogen, die af en toe denkt heel wat te zijn, behoort normaal gesproken te verschrompelen bij Uw macht en majesteit, maar U houdt van mij, hebt Uw zoon gegeven voor mij en daarvoor ben ik U zo dankbaar Papa. Het is te wonderbaar maar waar.!! Zegen mijn broeders en zusters die dit lezen. amen

Klaas Roorda | 10 januari 2014 | 09:22 | 0a4642

Hele mooie uitleg, ik vind de brieven van Poules soiso goed en rechtvaardig en nog veel meer. Ik ben van overtuig een mens die elke dag mezelf tegen komt door het woord van GOD,en ik vind mezelf erin. Ik wil mezelf geen christen noemen want dan ben ik gouw van oordeel dat wie JESUS niet aanneen is geen kind van GOD,als k om me heen kijkt.Nu mijn vraag waarom alleen GOD de Vader? Was of is er geen Moeder dan?

Lady R | 10 januari 2014 | 12:51 | afab22

-knip-

Ed | 11 januari 2014 | 08:48 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.