Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Judas 1:24-25

De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Judas 1:24-25

3 reacties op de tekst van donderdag 16 januari 2014 – Judas 1:24-25

Judas 1:24-25:Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.

Uitleg: Zo vaak wordt gezegd: Hij zal u behoeden om te zondigen en is uw vesting waar je naar toe kunt om weerstand te kunnen bieden. Ook hier wordt dit heel duidelijk aangegeven. Wij weten heus wel dat we moeten weglopen van de zonde en we weten dat we naar Hem toe kunnen gaan en tóch blijft dit vaak 10 cm hoger hangen dan eigenlijk zou moeten . Hier in dit vers reikt Hij ons opnieuw aan om deze belofte 10 cm te laten zakken naar ons hart.

Hij, die zo duidelijk aan de andere kant van de goddelozen staat, die er zelfs trots op zijn, Hij is almachtig. Dus Hij kan u helpen niet te vallen als de verleiding op ons pad komt.

Hij kan U behoeden.
Hij heeft de macht in handen om je te beschermen en er voor te zorgen dat je niet te vervallen in zonde.
Door het offer en de mogelijkheid je te genezen van alles kun je zonder smet voor Hem komen.
Hij is de enige God die het waard is om te dienen.
Hij maakt ons rein en schoon zodat we voor altijd bij Hem mogen horen.
Door Wie? Door onze Here Jezus Christus, die het werk heeft volbracht en Zich hierdoor verheerlijkt heeft en terecht.
Die heeft laten zien dat Hij waarlijk groot is; niet alleen in de hemel maar nu ook op aarde.
Die alle macht en alle kracht heeft, niet alleen nu maar tot in alle eeuwigheid en zelfs de duivel weet dit heel goed.

Mijn gebed: Koning der koningen, ik kniel voor U neer en aanbidt u als de enige en waarachtige die me kan helpen om de zonde te weerstaan. Heer, heel bewust maak ik de beslissing U te betrekken in dit stuk van mijn leven, zelfs als een ander zegt dat het wel mee valt. Overtuig me van de zonden in mijn leven door Uw Heilige Geest en geef me de kracht de zonde te weerstaan zoals U aangeeft in dit mooie stukje van Uw Woord, Uw waarheid! Zegen een ieder die dit leest en ter harte neemt. amen

Klaas Roorda | 16 januari 2014 | 09:50 | 0a4642

amen

aleike | 17 januari 2014 | 08:09 | 15791d

-knip-

Ed | 17 januari 2014 | 08:12 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.