Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 73:25-26

Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

-- Psalmen 73:25-26

5 reacties op de tekst van zaterdag 18 januari 2014 – Psalmen 73:25-26

Dit wil ik even kwijt, een aanvulling voor bovenstaande lezing:

God is Vader;

Heerser , Almachtige , Koning,
Redder , Bevrijder , Gever,
Genezer , Voorziener , Raadsheer,
Betrouwbaar , Eeuwige

Ferry | 18 januari 2014 | 08:19 | 7d2283

-knip-

Ed | 18 januari 2014 | 09:11 | 8fc856

dagelijks woord
dagelijks woord

Psalm 73:25-26: Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

Uitleg: Ik vond in een oud boekje een mooie dichterlijke toelichting op deze verzen en vond dit een goede omschrijving van wat er bedoeld wordt.
Als ik U maar heb, o God verlang ik niets meer. Zelfs de hemel zou zijn heerlijkheid verliezen, als Gij er niet bent. en zlang ik in Uw nabijheid ben, kan niets mij op de aarde bekoren.

Wie heb ik behalve U om naar op te kijken.

Waarom zou ik mijn oog en hart inspannen

Of op de aarde nog naar verlangen

Niets is er hie waarop ik me kan richten

Bezwijkt dan ooit met bittere smart

Of in bange nood mijn vlees en hart

Zo zult gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Mijn gebed: Heer, wat mooi om dit te lezen. Iemand die zo vol is van U en geen oog wil hebben voor iets dat mooier zou kunnen zijn. Heer leg dit ook zo in mijn hart en zegen een ieder die dit leest. Verheerlijk Uzelf in mensen zoals deze schrijver en breng mij dichter naar dit punt. Amen
Psalm 73:25-26: Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

Uitleg: Ik vond in een oud boekje een mooie dichterlijke toelichting op deze verzen en vond dit een goede omschrijving van wat er bedoeld wordt.
Als ik U maar heb, o God verlang ik niets meer. Zelfs de hemel zou zijn heerlijkheid verliezen, als Gij er niet bent. en zolang ik in Uw nabijheid ben, kan niets mij op de aarde bekoren.

Wie heb ik behalve U om naar op te kijken.

Waarom zou ik mijn oog en hart inspannen

Of op de aarde nog naar verlangen

Niets is er hier waarop ik me kan richten

Bezwijkt dan ooit met bittere smart

Of in bange nood mijn vlees en hart

Zo zult gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Mijn gebed: Heer, wat mooi om dit te lezen. Iemand die zo vol is van U en geen oog wil hebben voor iets dat mooier zou kunnen zijn. Heer leg dit ook zo in mijn hart en zegen een ieder die dit leest. Verheerlijk Uzelf in mensen zoals deze schrijver en breng mij dichter naar dit punt. Amen

Klaas Roorda | 18 januari 2014 | 09:11 | 0a4642

WARE KOST EEN HELDER LICHT.

TON | 18 januari 2014 | 17:37 | fb5e17

Ik vond het prima om godswoord te begrijpe

diana | 1 februari 2014 | 03:02 | 1e8d36

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.