Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 10:7-10

Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

-- Johannes 10:7-10

10 reacties op de tekst van woensdag 12 februari 2014 – Johannes 10:7-10

-knip-

Ed | 12 februari 2014 | 08:10 | 8fc856

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden” – Johannes 1:12.

Iedereen die Christus gelovig als Verlosser aanneemt is daarmee een kind van God geworden. En als kind van God hebben we recht op de erfenis. Eens was de belofte van Abraham slechts voor een kleine kudde schapen, het volk Israel, nu met de komst van Christus worden ook de de gelovigen uit de “heidenen” toegevoegd aan de ene kudde onder de Grote Herder, waar geen onderscheid meer is tussen slaaf of vrije, Jood of Griek, allen zijn 1 in Christus. En als we, door geloof, in Christus kinderen van God zijn, zijn we daarmee nakomelingen van Abraham, en volgens de belofte erfgenamen. (Galaten 3:26-29). Wat een voorrecht!

David | 12 februari 2014 | 19:51 | 569545

-knip-

Ed | 13 februari 2014 | 06:50 | 8fc856

“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.” – 1 Johannes 4:10

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” – Efeziers 2:8-10

Alles wat we zijn hebben we aan God te danken in Christus. Onze redding begint niet bij onze liefde voor God, maar bij Zijn liefde voor ons. Niet onze daden die we Hem kunnen aanbieden, maar in Zijn grote daad van het sturen van Zijn Zoon. Dank U Vader, voor Uw liefde in Uw Zoon voor deze gevallen wereld.

Een gezegende dag,
David

David | 13 februari 2014 | 08:27 | e71888

Komt dit stukje uitleg van 2kor6:16-18 uit de bijbel van de jehovahs want het woord jehovah staat niet in mijn bijbels in dit zelfde stukje tekst

ella de jager | 13 februari 2014 | 13:40 | f6c64b

Ja, waarom staat er jehovah in die tekst, in mijn Bijbel staat:
Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

Waarom plaatsen jullie een andere tekst dan in Gods Woord staat?

Schaap | 13 februari 2014 | 14:27 | 00a67c

@Schaap, @Ella:
De genoemde tekst is een reactie van een lezer, en niet door de redactie van Dagelijks Woord geplaatst. Deze lezer gebruikt inderdaad de bijbel van de Jehova’s getuigen.

U kunt hier natuurlijk op reageren, daar zijn de reactie-velden voor.

Redactie | 13 februari 2014 | 15:18

-knip-

Ed | 14 februari 2014 | 08:20 | 8fc856

Lieve mensen,

Daar waar het tetragrammaton mogelijk onterecht uit het oude testament verdwenen is – hetgeen overigens in de NBV weer hersteld is – daar gaat een zekere organisatie een stap verder, maar dan de andere kant op, en voegt in haar eigen versie van het nieuwe testament “Jehovah” in daar waar “Heer”(kurios) in de grondtekst staat.

Iedere christen die gewend is aan het begrip “HEERE” weet dat dit staat voor de Godsnaam, die “Ik ben die Ik ben” betekent, zoals ook de Joden in Johannes 8:58 ten volle begrepen toen Jezus slechts zei “voordat Abraham er was, ben ik er” (“ego eimi” – tegenwoordige tijd). Deze vervanging van de Godsnaam echter, hoezeer ook te betreuren, verandert op geen enkele wijze de inhoud of context. Een substitutie van het woord “Heer” door “Jehovah” in het nieuwe testament heeft echter weldegelijk een verandering van betekenis van diverse passages tot gevolg, wat daar de consequenties van zijn kan een ieder voor zich bepalen…

Fijne avond,
David

David | 14 februari 2014 | 20:13 | afb4e8

-knip-

Ed | 15 februari 2014 | 08:07 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.