Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 12:4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

-- Romeinen 12:4-5

4 reacties op de tekst van zaterdag 15 februari 2014 – Romeinen 12:4-5

-knip-

Ed | 15 februari 2014 | 08:51 | 8fc856

Be blessed,

Ter aanvulling van de mail van Ed.
In Johannes hoofdstuk 6, staat een paar keer beschreven:
bijvoorbeeld in vers 47:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Wat een bemoediging!
Be blessed!

Be Blessed | 15 februari 2014 | 09:49 | 20e794

Jezus is niet op aarde gekomen om een nieuwe religie te stichten, maar om mensen die eens ver van God waren door Zijn bloed weer met God te verzoenen (Ef. 13 e.v.)

Christus’ volgelingen -zijn Lichaam- zijn dan ook niet aan te wijzen op basis van kerkgenootschap of organisaties, want Jezus zegt zelf “waar er 2 of 3 in Mijn Naam vergaderd zijn, daar zal Ik in hun midden zijn” – (Mattheus 18:20)

De vraag naar “wat moeten we dan doen om gered te worden” is van alle tijden, en veel groepen en stromingen hebben een eigen exclusieve set van regels opgesteld waar men aan dient te voldoen om een “ware Christen te kunnen zijn”, alsof het niet het hart zou zijn wat God ziet, in plaats van uiterlijk vertoon. “‘Wat moeten wij doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen: geloven in Hem, die Hij gezonden heeft’, antwoordde Jezus” (Johannes 6:28-29). Hetzelfde antwoord geven de apostelen later aan de gevangenbewaarder in Filipi, die vroeg “wat moet ik doen om gered te worden?” “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten”. (Handelingen 16:31)

Het geloof begint bij geloven dat Christus voor onze overtredingen gestorven is. Uit liefde zullen we ons leven willen inrichten dat we steeds meer gaan lijken op en toegroeien naar Hem, die ons Hoofd is, ieder lid van het lichaam kan zo op zijn of haar eigen plaats bijdragen aan dat ene lichaam. (Ef. 4:15-16)

Gezegende dag,
David

David | 15 februari 2014 | 10:31 | f492ac

-knip-

Ed | 17 februari 2014 | 07:10 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.