Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 2:6

In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’

-- 1 Petrus 2:6

6 reacties op de tekst van woensdag 19 februari 2014 – 1 Petrus 2:6

De tekst is duidelijk. Wie gelooft e vertrouwt is gezegend

lina mulder | 19 februari 2014 | 08:10 | 29d6ab

De here zegent een ieder die op de Rots bouwen. Hij zelf is die rots op wat wij kunnen bouwen. Hij is de Rots waarop ik sta en ik zal voor hem zingen zolang ik leeft

jayant soekhai | 19 februari 2014 | 08:24 | 2de0d9

-knip-

Ed | 19 februari 2014 | 08:36 | 8fc856

Alle Christenen zijn verzegeld met de Heilige Geest -niet slechts een klein deel, of een aparte groep gelovigen-, en de Heilige Geest is het onderpand van de erfenis, het eeuwige leven. (Efeze 1:13-14).

Of u kent Christus, en heeft daarmee ook de Geest ontvangen, of u hoort niet bij Christus, en heeft daarmee ook de Geest niet…

“U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.” Romeinen 8 : 9-10

Gezegende dag.
David

David | 19 februari 2014 | 09:09 | 9597de

-knip-

Ed | 20 februari 2014 | 08:30 | 8fc856

De bijbel helder is: Christus is gekomen voor alle mensen, een ieder die in Hem gelooft is daarmee een kind van God, en ontvangt de Heilige Geest als zegel. Zonder dit zegel behoren we Christus eenvoudigweg niet toe. (Rom. 8).

Toen J.F. Rutherford in de jaren ’30 van de vorige eeuw zogenaamd goddelijk inzicht kreeg dat er twee klassen van gelovigen zouden zijn, een groep binnen het nieuwe verbond, en een daar buiten, deed hij deed naar eigen zeggen op basis van boodschappen die hij van engelen kreeg. (Zie het boek “Voorbereiding”(1933), blz. 26, 35, 36).

De apostel Paulus waarschuwt tegen het verdraaien van het evangelie dat Christus gekomen is tot verlossing van *alle* mensen: “Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!” Galaten 1:8. Wie oren heeft die hore!

Gezegende dag,
David

David | 20 februari 2014 | 09:20 | c3b631

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.