Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

-- Jakobus 1:12

17 reacties op de tekst van zaterdag 22 februari 2014 – Jakobus 1:12

Wat mooi .zelf de laatste 2 jaar veel beproevingen meegemaakt. GOD heeft mij gedragen al voel je het niet altijd.Hij laat je nooit los.

tineke | 22 februari 2014 | 11:50 | 6b71b6

-knip-

Ed | 23 februari 2014 | 07:56 | 4e30b0

Hallo Ed,

God heeft onze daden niet nodig om wie dan ook een antwoord te geven. Als zijn volgelingen zouden zwijgen, dan zouden de stenen nog gaan roepen (Lukas 19:40).

Het antwoord aan Satan is reeds lang gegeven: reeds in het paradijs werd Satan aangezegd dat de grote Zoon van David hem de kop zou kosten (Genesis 3:15) Daarna sprak God vele malen via de profeten, en uiteindelijk door Zijn Zoon. (Hebr. 1:1). Jezus’ offer heeft Satan definitief van alle macht beroofd. Nog even gaat Satan in alle grimmigheid tekeer, maar hij weet dat hij maar weinig tijd heeft (Openbaring 12:12), voordat hij en zijn trawanten vernietigd zullen worden (Matth. 25:41, Openbaring 20:10).

Maar Jezus *heeft* de dood reeds overwonnen, niets wat wij nog kunnen doen kan daar iets aan toevoegen of afdoen…

Goede zondag gewenst.

Groeten,
David.

David | 23 februari 2014 | 10:45 | 595376

-knip-

Ed | 24 februari 2014 | 07:11 | 8fc856

Hallo Ed,

Door de eeuwen heen hebben mensen zelf geprobeerd voor God aanvaardbaar te zijn, door de wet te houden, door offers te brengen of door goede werken te doen, maar Jezus leerde dat we op eigen kracht nooit aan onze zonden ontsnappen. Zelfs de apostel Paulus zegt: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.” (Romeinen 7- 18:23)

Nee, zelf kunnen we nooit genoeg doen om door God goedgekeurd te worden, hoe goed onze intentie ook is, de zonde kunnen we niet op eigen kracht afschudden. En dat is precies waarom God zijn eigen Zoon stuurde, om in onze plaats de straf voor de zonde te dragen, zodat we door Zijn offer weer met God verzoend worden, en we niet meer bang hoeven te zijn om veroordeeld te worden.

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.” – Romeinen 8:1-4

Leestip: Romeinen 7 & 8, en lees de tekst eens alsof ze rechtstreeks aan jou persoonlijk gericht zijn. Het is namelijk ook voor jou bedoeld Ed, ookal wil een groep mensen je doen geloven dat dit alleen op henzelf van toepassing is…

Fijne dag,
David

David | 24 februari 2014 | 08:27 | 5fb9f1

Het gaat om Gods boodschap en dat deze goed uitgelegd wordt.
Ik heb vroeger altijd gedacht dat je er door goede werken wel kwam.Maar het id de bevrijding door Jezus Christus onze Heer en ons geloof daarin.
Dat wil niet zeggen dat je geen goed werk moet doen. Al het goede komt van God.
Angst is een verkeerd uitgangspunt. Blijf dichtbij Hem.
Mijn gebed is: Heer ontferm U over ons allen en geef ons wijsheid. Zeker ook de mensen die Uw woord bestuderen.

Het was goed al deze bovenstaande reacties te lezen en van verschillende kanten te bekijken.
Fijne dag allemaal.

Didi | 24 februari 2014 | 10:06 | 7df5d4

Als je God volgt blijft het wel duidelijk wat goed en wat niet goed. Het is mij vooral duidelijk geworden na de volwassen doop, verslavingen krijgen geen blijvende grip meer op me. Het is niet een gemakkelijke weg om alleen een tijd te gaan. Ik raad iedereen aan om omgang te hebben met christelijke mensen. Ik wil niet zeggen dat de genade alleen voor christenen is. God wacht op iedereen.
En het blijft in zekere zin een geloof. Maar christenen kunnen elkaar wel opbouwen. Bezoek aan een gemeenschap is ook van harte welkom.

Groet, Romke

Romke Mient Kroes | 26 februari 2014 | 09:59 | 7a2ccf

-knip-

Ed | 1 maart 2014 | 07:43 | 8fc856

Hallo Ed,

Niemand heeft gezegd dat onvolmaaktheid een vrijbrief is voor de zonde. Sterker nog, Paulus schrijft in Romeinen 6 dat we bevrijd zijn van de zonde en onder de genade leven, door Jezus Christus, en ons daarom niet meer overgeven aan de zonde, maar juist aan een heilig leven.

We verwachten dus niet Gods goedkeuring vanwege onze pogingen volgens zijn wetten te leven, maar vanwege het feit dat door Christus onze zonden niet meer worden aangerekend. Onze goede daden zijn geen *oorzaak* van de genade, maar een *gevolg*, uit dankbaarheid voor wat God eerst gedaan heeft.

Eveneens een fijne dag,
David

David | 1 maart 2014 | 23:11 | 81050c

-knip-

Ed | 3 maart 2014 | 07:25 | 8fc856

Hallo Ed,

Misbruik lijkt wel een ziekte van deze tijd, in alle lagen van de maatschappij komt het voor. En je hebt gelijk, waar het christenen betreft die zich hieraan schuldig maken is het dubbel triest, ze doen hun naaste er immense schade mee, tegen Gods gebod in, en geven daarnaast reden voor mensen om zich tegen het geloof te keren:

“Door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen” – romeinen 2:24

En ook het WTG is er niet vrij van, google eens op “Candace Conti”, of kijk op http://www.silentlambs.org.

Fijne dag gewenst,
David

David | 3 maart 2014 | 08:46 | 9cb932

-knip-

Ed | 4 maart 2014 | 07:31 | 8fc856

Hallo Ed,

Je slaat de spijker op z’n kop Ed, je religie is geen bescherming, noch kerk noch WTG, want de zonde zit in ieders hart. Ons best doen om “rein te zijn” alleen gaat ons niet helpen, God heeft slechts 1 weg tot redding aangeboden: het offer van Jezus Christus voor onze zonde. Zou ik mogen vragen of jij jezelf als “gezalfde” beschouwt? Als je jezelf zo niet beschouwt, hoe ga je om met het feit dat je volgens de leer van het WTG geen deel hebt aan het lichaam van Christus, en de bijbel niet zelf kunt begrijpen zonder hulp van de organisatie, met andere woorden, hoe wil je anderen onderwijzen in wat je zelf niet kunt begrijpen?

Fijne dag,
David

David | 4 maart 2014 | 10:14 | 7b6a00

-knip-

Ed | 5 maart 2014 | 08:07 | 8fc856

Hallo Ed,

Dank voor je toelichting.

Klopt het dat deze “gezalfden” boodschappen van engelen krijgen, zoals Joseph Rutherford leerde?

Hebben deze gezalfden ooit onschriftuurlijke zaken onderwezen, en bestaat de kans dat er nu nog steeds onschriftuurlijke zaken onderwezen worden?

Als jij ook de Heilige Geest krijgt, kan je dan onderscheiden welke onschriftuurlijke zaken dat zouden zijn?

Fijne avond,
David

David | 5 maart 2014 | 18:37 | 7a4e3e

-knip-

Ed | 6 maart 2014 | 07:31 | 8fc856

Hello Ed,

Dat is wel interessant. Kunnen we dus aannemen dat de “gezalfden” dromen krijgen en visioenen ontvangen van engelen, zoals Jakob, Daniel en Johannes die je als voorbeeld noemt?

En als er in het verleden onschriftuurlijke leerstellingen waren, dan kunnen die er nu dus ook zijn. Hoe weet ik of iets dat nu geleerd wordt door de organisatie schriftuurlijk is of niet? Met andere woorden *hoe* kunnen we uitingen beproeven om te zien of ze uit God voortkomen?

Fijne dag,
David (mblr[at]live.nl)

David | 6 maart 2014 | 11:15 | 7b6a00

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.