Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 44:2-3

Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je terzijde staat: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.

-- Jesaja 44:2-3

Ik geloof in God die hemel en aarde gemaakt heeft en die mijn gemaakt en al in de moederschoot gevromd ,en die zijn enige geboren liet sterven voor mijn zonden , Er zijn geen woorden en kado,s om hem te betalen . Het enige wat ik moet doen en kan doen is hem aanbidden tot hem praten zijn weg blijven volgen.Ik wil een relatie met aan gaan voor eeuwig en altijd , God laat mijn niet in de steek hoor naar gebed uw kent mijn door en door uw weet wat ik allemaal mee maakt ,ik ben van uw god . Bescherm mij voor al het kwade en verlost mij ,en bescherm mij met uw dierbare bloed uw glorie waak over mijn .want ik ben een kind van uw . ik wil uw weg blijven volgen en w naam prijzen want here uw almachtig bent ik geloof in uw . uw ben uit de dood opgestaan .

claudia | 26 juni 2014 | 20:47 | 666adf

-cut-

Ed | 28 juni 2014 | 07:43 | 8fc856

Reacties gesloten