Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 5:4-5

Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.

-- Galaten 5:4-5

6 reacties op de tekst van zondag 04 mei 2014 – Galaten 5:4-5

Dat is een lastige. Ik probeer deWet, na te leven, wil me aan de 10 geboden op trekken maar besef iederedag mijn tekort kominge. Wie waardig is weet niemand.

lina mulder | 4 mei 2014 | 08:32 | 29d6ab

We mogen altijd onze zonden belijden bij de Heere Jezus, want die maakt ons vrij.

Rene Blom | 4 mei 2014 | 13:41 | c39cf6

Lieve Lina,

Door het geloof in het offer van Jezus dat Hij de weg gegaan is voor jouw zonde.
Mag je geloven dat je waardig bent. Door Zijn werk ziet God ons als rechtvaardig.
Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God Zijn genade aan ons schenkt door het offer van Jezus. Onze straf kwam op Hem nu is Zijn rechtvaardiging op ons gekomen.
God houdt van jou! Als jij gelooft in het offer van Jezus Christus voor jou ben jij Gods geliefde dochter.
Mag je vertrouwen op Gods genade op jouw leven! Niet vertrouwen op je eigen wetken. Maar vertrouw en geloof op het volbrachte werk van Christus.
Als je doordrongen mag zijn van Gods volmaakte liefde voor jou en Zijn genade komt er nog meer passie in je leven en zal je het goede doen. En struikel je dan is God getrouw je zonde te  vergeven ….want dat zijn ze al. Alles is volbracht op Golghota!
Dank U Jezus voor Uw liefde voor ons zo groot dat U ging tot het uiterste. U gaf uw leven zodat wij in vrijheid mogen leven. Dank U voor die bevrijdingsdag!
Dat we ook nu in alle vrijmoedigheid voor de troon van de Vader mogen komen.
Vader we hebben nu de Geest gekregen die abba roept. Papa. …U bent onze papa en wij zijn Uw geliefde kinderen. Dank U voor Uw grote liefde en trouw, dank U boor U grote genade. ….dat wij hebben gekregen wat wij niet verdiende. U bent te goed. In Jezus ‘ naam AMEN!

Carola | 4 mei 2014 | 17:09 | 80d1c5

Jesaja 44:22 toont wat Zijn Genade en Zijn Liefde inhoudt laten wij Zijn Genade n Liefde die wij ieder hebben ontvangen doorgeven aan elkaar. Zodat we niet elkaar oordelen of veroordelen.

Joyce | 4 mei 2014 | 18:55 | a39ca3

In de bijbel staat: Er niemand die goed doet, zelfs geen één. We zijn niet in staat om ons aan Gods Wet te houden. Als dat wél zo was, had de Heere Jezus niet hoeven komen.
Maar Hij kon de Wet wél houden en is in onze plaats gestorven, Hij heeft onze schuld op Zich genomen. Als we dit geloven mogen we weten dat wij hierdoor vrijgesproken zijn van zonde en schuld. Door de Heere Jezus zijn wij waardig!

Berber | 4 mei 2014 | 20:26 | b869e2

-knip-

Ed | 5 mei 2014 | 07:39 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.