Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 1:6

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

-- Filippenzen 1:6

-knip-

Ed | 9 mei 2014 | 07:26 | 8fc856

@@@, Jezus waarschuwt jou toch ook in
Matth. 24 als hij zegt word niet misleidt!!!
Ik weet hoe moeilijk het is de feiten te erkennen en het doet me werkelijk pijn als
ik zie hoe goede mensen zich in de schaduw
van een symbool laten zetten ipv Zijn wonderbaarlijk licht.
Ik citeer nu Jezus woorden aan de farizeeërs (luk. 17)
De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.
Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’
Efez. 5,14

Iedereen alvast een prettig weekend toegewenst

Wolf | 9 mei 2014 | 14:11 | 7df4df

-knip-

Ed | 10 mei 2014 | 07:41 | 8fc856

Reacties gesloten