Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 3:24-26

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

-- Galaten 3:24-26

5 reacties op de tekst van maandag 26 mei 2014 – Galaten 3:24-26

-knip-

Ed | 26 mei 2014 | 07:28 | 8fc856

Vreemd dat het geloof in Jezus in zou houden dat de wet er niet meer toe doet. Jezus zegt zelf dat hij geenszins is gekomen om de wet te ontbinden maar om hem te vervullen. Vervullen is hier niet vervullen in de zin dat deze dan afgedaan is, maar meer in de zin van “recht doen aan”, “tot zijn ware recht laten komen” Het Paulus om het motief voor het houden van Gods wet. Het houden van Gods wet zal je niet redden, omdat we niet in staat zijn om ons hele leven niet te zondigen tegen de wet. Alleen het geloof in Jezus, en het feit dat Hij is gestorven voor onze zonden, kan ons redden. De wet houden doe je niet om je zaligheid te verdienen, maar dat doe je uit liefde voor Jezus. Jezus is toch niet gestorven voor onze zonden zodat wij maar onze gang kunnen gaan? Als we ons niet meer aan de wet hoeven te houden, hoeven wij ook geen berouw te hebben over onze zonden, en zonder berouw heeft vergeving vragen iets hypocriets, want dan vraag je vergeving om iets waarvan je vind dat je het best mag doen omdat de wet er niet meer toe doet.

Peter | 26 mei 2014 | 18:12 | bf35d8

-knip-

Ed | 27 mei 2014 | 07:19 | 8fc856

Dus toch weer de wet houden? Bij de Sinai vielen 3000 doden. We leven niet meer door de wet maar door de Geest. Met Pinksteren werden 3000 mensen gered. Als we weer terug gaan naar de wet dan hebben we weer het juk van ‘zondigen’ op ons genomen. Maar dat is juist de Genade van God dat Hij in Christus ons ziet als volkomen rechtvaardig. Ons geweten is gezuiverd van het besef van zonden. Een Bijbelleraar zei het 40 jaar geleden heel mooi; We hebben en kleed der gerechtigheid gekregen maar onze wandel is nog op deze aarde, met stof en vuiligheid, maar …. God ziet van boven alleen dat witte kleed, “de gerechtigheid in Christus”. Het is nu dus geen religie meer maar ‘relatie’. Uit liefde voor Hem gaan we anders leven, geen DWANG van buiten, maar een DRANG vanuit je binnenste.

Dick | 27 mei 2014 | 08:19 | 083c27

Één regel van de wet herhaald Paulus in
Efez. 6 2,3

‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’

Gelooft u dat?

Wolf | 27 mei 2014 | 09:27 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.