Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 3:7-9

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.

-- Filippenzen 3:7-9

3 reacties op de tekst van woensdag 25 juni 2014 – Filippenzen 3:7-9

-knip-

Ed | 25 juni 2014 | 07:20 | 8fc856

Het is zeer knap om alles wat je hebt als vuil te beschouwen,
vooral als je levenslang veel bezittingen vergaard hebt , zoals een huis, een auto, je pensioen.
Ik vindt het heel knap als je op deze wijze je geloof kunt beleiden, vamorgen kwam ik nog een zwerver tegen, hij had niets ,hij zat op zijn hurken op een hoek van een straat,doeloos voor zich uit te staren met een schaaltje in zijn hand, hij was gedoemd om te bedelen, zijn schamele bezit bestond uit een oude fiets met wat spullen, deze man had geen woning, hij had niet veel, wat hij bezitte beschouwde hij kennelijk niet als vuil, het was hem dierbaar, het was zijn enig comfort , hij keek wel treurig de wereld in, wat zou deze man gedacht hebben toen ik hem een euro doneerde, zou hij gedacht hebben dank u heer voor deze gift. Paulus leefde ook enigsinds op deze manier hij stichte gemeentes die hem ondersteunde zodat hij in zijn onderhoud werd voorzien.
Wij zijn niet allemaal zoals paules de geroepene, deze zwerver in iedergeval niet en misschien ik ook zelf niet,
Ik kan me wel inzetten voor het woord en behulpzaam zijn met mijn auto en met mijn huis en aktiviteiten die armen te eten geven, zonder deze eigendommen zou het moeilijker of niet kunnen.
Dit was even een gedachtgang waar U geen consequenties aan moet verbinden.
Ik woon in Spanje in het land van de crisis en zwervers, vanuit onze nederlandse gemeente helpen wij 20 personen om het hoofd boven water te houden en doen dit met voedsel pakketten, wij genereren dit geld door tweedehands spullen te verkopen op de rommelmarkt, het is voor ons als gepensioneerde een druk en bevredigend werk.

Veel zegen ,

Vr Gr leo en Ria

en

leo de bruyne | 25 juni 2014 | 13:30 | ce4089

-knip-

Ed | 25 juni 2014 | 19:15 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.