Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 58:9-11

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

-- Jesaja 58:9-11

Goedeavond,

kan iemand deze tekst uitleggen , hoe breng je dit
in praktijk als christen?

Goed weekend,

zegen en groet
chris

chris | 1 augustus 2014 | 18:24 | cdd189

Beste Chris,
Een hele goede tekst zeg: zoals ik hem interpreteer dan zou ik de volgende dingen er uit halen

God is een rechtvaardige God. Hij wil op aarde dus ook gerechtigheid. Dus dat we anderen ook recht aan doen.
Begin in je eigen kleine omgeving. Bij jezelf bijvoorbeeld. Eerst je eigen verkeerde dingen erkennen en beleiden. Gelukkig kennen wij Jezus en hebben wij genade ontvangen. Ook Jezus was scherp. Eerst je eigen fouten wegdoen zodat je scherp de andere zijn fouten kunt zien en bespreken.
De verdrukten zijn de eenzamen, alleenstaanden, degenen die het fincieel slecht hebben. Staan we gul en gastvrij voor hun klaar? Dat vind ik zelf ook moeilijk om dat handen en voeten te geven.alles komr samen in het grote gebod dat Jezus gaf. Heb God lief met heel je hard en de naaste als jezelf.
De tijd waarin het geschreven is is nog tijdens de Israƫlieten in het oude testament. Als het volk omkeek maar de ander (weduwen en wezen) en God eerde, dan ging het hun ook goed. Als ze deze dingen vergaten dan ging het hun slecht. We leven nu welliswaar onder de genade, maar de principes van God zijn hetzelfde. Veel zegen met het in de praktijk te brengen.

Gerrit Miedema | 2 augustus 2014 | 15:02 | 5d5ee8

Reacties gesloten