Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 8:15

Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

-- Lucas 8:15

Het zijn degenen die het om hun behoud te doen is, die de Here liefhebben en willen dienen, die het Woord in hun hart sluiten, die zichzelf en hun zonden kennen en zich verootmoedigen voor God. Het zijn zij die hongeren en dorsten naar het evangelie en de verlossing door, en gemeenschap met Christus. Zij horen het Woord van God en houden dat vast, klemmen er zich aan vast, vergeten het niet, denken er over na, leven er uit. En zo gaat dat Woord hen beheersen van binnen, in hun denken en begeren en overleggen, en ook in hun levenswandel. Zo draagt het Woord van God vrucht bij hen, volgedragen, rijpe vrucht.
Geen enkel menselijk hart is van nature edel en goed, om het eens lekker ouderwets uit te drukken. Het kan pas edel en goed worden als het eerst de reinigende en vernieuwende werking van de Heilige Geest heeft doorgemaakt. God spreekt hier in dit stukje over het ontvangen en de werking van het Woord van God bij de verschillende mensen naar hun eigen specifieke situatie. We hebben het hier over de hele vergelijking van vers 11-15. En alleen zij, die de goede aarde en het zaad van het Woord van God valt, en die het in hun binnenste bewaren en zich hierdoor laten leiden en beheersen, alleen zij dragen echt vrucht en volgens Marcus 4:20 en vers 8 wel tot het honderdvoudige.

Klaas Roorda | 15 november 2014 | 07:27 | 0160e2

Goede aarde

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. — Lucas 8:15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 8:4-15

Wie? Zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen

Wat? Daar is het zaad in goede aarde gevallen, in tegenstelling tot de andere drie plaatsen

Waar? Op de akker, de wereld waar we het Woord van God (horen te) brengen

Lees verder:
http://opfrisser.com/2014/11/15/goede-aarde/

opfrisser | 15 november 2014 | 07:55 | 69a5a2

Amen

aleike | 15 november 2014 | 14:06 | 15791d

-cut-

Ed | 17 november 2014 | 07:31 | 8fc856

Reacties gesloten