Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 5:3-4

Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.

-- Efeziers 5:3-4

3 reacties op de tekst van zondag 16 november 2014 – Efeziers 5:3-4

Efeziers 5:3-4: Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging.

Uitleg: ‘Maar hoererij’ in alle vorm en op elke wijze, ‘en alle onreinheid’ in zedelijke zin, die zo veelvuldig kan zijn en op vele manieren bedreven kan worden en ‘hebzucht’, die al maar naar meer jaagt, gierig alleen voor zich willen houden ‘mag onder u zelfs geen sprake zijn’ . Daarmee bedoeld de apostel niet dat daarover net gesproken mag worden. Soms is dat zelfs nodig, zoals de apostel zelf er nu over spreekt. Maar hij wil zeggen dat deze zonden niet alleen niet door hen niet bedreven mogen worden als daad, maar ook dat zij zich rein en heilig en vol zelfopoffering moesten leven dat er zelfs geen gerucht van dergelijke zonden onder hen kon opkomen, ook nooit zelfs enige schijn, noch enig vermoeden, noch enig gefluister, dat iemand van hen zich aan één van deze zonden zich schuldig maakte. ‘Zoals het de heiligen betaamt’ die vanwege hun grote aan hen getoonde genade zich voor alle gemeenschap met wat zondig is, zozeer op afstand moeten houden, dat ze zich niet alleen onthouden van de daad, maar ook van de schijn of het vermoeden kan gewekt worden, dat ook zij niet volkomen rein waren van dergelijke zonden.
‘En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal’, d.w.z. schandelijk, oneerbaar, dwaze malle praat zonder inhoud of strekking of alle woorden en zinnen die alle diepte missen, luchthartig gesprek dat makkelijk en schijnbaar op humoristische wijze over waarheid en de kern van het leven heenhuppelt en uiteindelijk alleen maar lichtzinnigheid voortbrengt en zaait. Nee i.p.v. de zonde en losse taal prijst en verheerlijkt de Heer voor al wat Hij doet voor u. Laat die dank overvloedig zijn onder u!!
Mijn gebed: Here der Heren, Koning der Koningen U wil ik ere, U wil ik lofzingen, Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting , mijn vaste Burcht bij wie ik schuil. Aan U de glorie, de dank tot in alle eeuwigheid Amen.

Klaas Roorda | 16 november 2014 | 07:46 | 0160e2

[Deze reactie bevat tekst waar copyright op rust of is overgenomen van een andere website waarop copyright rust. De reactie kan daarom niet geplaatst worden.]

opfrisser | 16 november 2014 | 08:24 | 69a5a2

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.
Wie in Mij blijft,zoals Ik in haar/hem,
die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunnen jullie niets doen.
johannes 15 vers 5
lof aan Ik Was, Ik Ben en Ik Zal Er Zijn!!!

aleike | 16 november 2014 | 11:17 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.