Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 5:3-4

Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.

-- Efeziers 5:3-4

Efeziers 5:3-4: Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging.

Uitleg: ‘Maar hoererij’ in alle vorm en op elke wijze, ‘en alle onreinheid’ in zedelijke zin, die zo veelvuldig kan zijn en op vele manieren bedreven kan worden en ‘hebzucht’, die al maar naar meer jaagt, gierig alleen voor zich willen houden ‘mag onder u zelfs geen sprake zijn’ . Daarmee bedoeld de apostel niet dat daarover net gesproken mag worden. Soms is dat zelfs nodig, zoals de apostel zelf er nu over spreekt. Maar hij wil zeggen dat deze zonden niet alleen niet door hen niet bedreven mogen worden als daad, maar ook dat zij zich rein en heilig en vol zelfopoffering moesten leven dat er zelfs geen gerucht van dergelijke zonden onder hen kon opkomen, ook nooit zelfs enige schijn, noch enig vermoeden, noch enig gefluister, dat iemand van hen zich aan één van deze zonden zich schuldig maakte. ‘Zoals het de heiligen betaamt’ die vanwege hun grote aan hen getoonde genade zich voor alle gemeenschap met wat zondig is, zozeer op afstand moeten houden, dat ze zich niet alleen onthouden van de daad, maar ook van de schijn of het vermoeden kan gewekt worden, dat ook zij niet volkomen rein waren van dergelijke zonden.
‘En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal’, d.w.z. schandelijk, oneerbaar, dwaze malle praat zonder inhoud of strekking of alle woorden en zinnen die alle diepte missen, luchthartig gesprek dat makkelijk en schijnbaar op humoristische wijze over waarheid en de kern van het leven heenhuppelt en uiteindelijk alleen maar lichtzinnigheid voortbrengt en zaait. Nee i.p.v. de zonde en losse taal prijst en verheerlijkt de Heer voor al wat Hij doet voor u. Laat die dank overvloedig zijn onder u!!
Mijn gebed: Here der Heren, Koning der Koningen U wil ik ere, U wil ik lofzingen, Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting , mijn vaste Burcht bij wie ik schuil. Aan U de glorie, de dank tot in alle eeuwigheid Amen.

Klaas Roorda | 16 november 2014 | 07:46 | 0160e2

[This comment contains text that is copyrighted or that has been copied from a copyrighted site. It has therefore been refused.]

opfrisser | 16 november 2014 | 08:24 | 69a5a2

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.
Wie in Mij blijft,zoals Ik in haar/hem,
die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunnen jullie niets doen.
johannes 15 vers 5
lof aan Ik Was, Ik Ben en Ik Zal Er Zijn!!!

aleike | 16 november 2014 | 11:17 | 15791d

Reacties gesloten