Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 8:17

Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op hem gevestigd.

-- Jesaja 8:17

In verwachting

Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen. — Jesaja 8:17 (Herziene Statenvertaling)

lees verder:

http://opfrisser.com/2014/11/17/in-verwachting-2/

opfrisser | 17 november 2014 | 07:43 | 69a5a2

Amen

Harm niekamp | 17 november 2014 | 07:46 | d2ae55

Uitleg: De verzen 16-18 worden beheerst door de tegenstelling tussen Jesaja en de ongelovige volksmassa. Zelfs wordt uit die tegenstelling hier een nieuwe merkwaardige consequentie getrokken. Enerzijds ‘getuigenis’ en anderzijds ‘onderwijzing’, waarmee meer speciaal bedoeld wordt het onderwijs, hoe men zich met het oog op het heden en op die toekomst zich heeft te gedragen. \In dit geval dus allereerst de opwekking tot geloofsvertrouwen op de Here. Deze tweevoudige openbaring zal hij samenbinden en verzegelen (vers 29:11).

De profeet stond niet alleen in deze openbaring. Hij had een kleine groep van mensen die dit beeld deelden. Dit terwijl de volksmassa rijp wordt voor het gericht, zal in deze kleine kring het woord van God bewaard worden.

In vers 17b zegt de profeet, dit in aansluiting op het vorige vers, dat hij zal wachten op de Here. Die God, die het aangezicht voor het huis van Jakob verbergt, zal toch eens Zijn heil doen zien aan hen, die op Hem hopen.

Dat de woorden van Jesaja voor de grote massa niet tot redding zal zijn, zijn profetische roeping blijft en hij moet het woord laten horen. En juist om hem tot die taak te bekwamen heeft God voor zijn ogen die diepe kloof gegraven, die hem in geestelijke zin van de Godvergetende massa scheidt.

Klaas Roorda | 17 november 2014 | 08:11 | 0160e2

amen

aleike | 17 november 2014 | 14:03 | 15791d

Vrees niet voor hen,want Ik Ben met je om je te
bevrijden,luidt het woord van De Eeuwige.
jeremia 1 vers 8

aleike | 17 november 2014 | 16:01 | 15791d

Reacties gesloten