Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

-- Romeinen 8:28

5 reacties op de tekst van dinsdag 18 november 2014 – Romeinen 8:28

Hier wordt de zekerheid herleid tot haar diepste grond, nl. de verkiezende liefde van God. ‘Alle dingen werken mee ten goede’, niet alleen datgene waarin de H.G. bidt voor de gelovigen, maar alles, óók de moeite en het lijden van de tegenwoordige tijd. (vers 18) En wel ‘voor hen, die God liefhebben’, wat een andere omschrijving is voor ‘hen die door de Geest van God gedreven worden’ (vers 14): dit is toch de Geest van het aanroepen, die God als Vader doet kennen en waarmee we zo vertrouwd zijn.

Voor hen werkt alles mee ‘ten goede’! Niet alleen dus dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de komende heerlijkheid, (vers 18) zodat de gelovige over het lijden kan heen zien of het zou kunnen vergeten; maar het heeft zijn betekenis en bedoeling in het leven vanuit geloof.

Paulus vat, naar de opmerking van Calvijn, de hoofdsom van de godsvrucht samen in de liefde tot God, zoals inderdaad daarvan alle4 ijver voor de gerechtigheid afhangt.

De zekerheid – ‘wij weten’- dat ook het lijden geen kwaad kan, maar meewerkt ten goede, berust niet op de liefde van de gelovigen tot God, maar wordt door de apostel herleid tot de diepste grond nl. hij voegt er aan toe ‘die naar Zijn voornemen geroepen zijn’.

Klaas Roorda | 18 november 2014 | 07:10 | 0160e2

Toe riep De Eeuwige samuel en hij zei:
“Hier ben ik.”
1 samuel 3 vers 4.

aleike | 18 november 2014 | 08:00 | 15791d

moet zijn: Toen riep De Eeuwige samuel en hij zei:
“Hier ben ik.”
1 samuel 3 vers 4.

aleike | 18 november 2014 | 08:04 | 15791d

Mijn dooptekst is:1kor.1-9
Hier staat:God is getrouw, door wie jij bent geroepen,tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus’
Ik heb daar bij geschreven: Hier ben ik Heer = Hineni
Deze woorden gelden voor ons allen,voor mij echter heeft deze tekst een gouden randje,omdat ik hem heel persoonlijk heb ontvangen en ervaren…

Roos Hazelzet

Roos Hazelzet | 18 november 2014 | 15:21 | 6466e2

Ik dank De Eeuwige voor je delen van dit goud roos.
Het raakt en ontroert me.
Hartelijk dank.

aleike | 19 november 2014 | 10:25 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.