Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 3:18-21

Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.

-- Kolossenzen 3:18-21

Het eerst worden de vrouwen aangesproken evenals in Ef. 5 ’vrouwen onderwerpt u aan de mannen’ zou de letterlijke vertaling zijn, een enkel handschrift vermeldt ‘eigen’ vóór mannen, maar dit is niet oorspronkelijk.
De apostel gebruikt het woord ‘zich onderwerpen’, onderdanig zijn, om de verhouding van de gelovige vrouw tot haar gelovige man te tekenen. Dit sluit niet slaafsheid of vrees in, maar zoals we ook in Ef. 5 lezen, waar ook uitvoerig de scheppingsorde wordt gegeven waarin het huwelijk wordt gegrond.
Dan volgt ‘mannen hebt uw vrouw lief en weest niet bitter / hard tegen haar’ Van dit vers geldt hetzelfde als voor vers 18. Er is een roeping hier waarbij de mannen worden herinnerd aan de verhouding van Christus tot de gemeente, en door de verwijzing naar het n de schepping van man en vrouw genoemde.
Door dit op de voorgrond te plaatsen: de liefde die een man schuldig is, accentueert de apostel een principe / beginsel van grote betekenis. De man is niet, zoals in de heidense wereld van de dagen dat Paulus leefde een heer over zijn vrouw of zelfs haar als een slavin behandelt maar hij moet har liefhebben, koesteren en verzorgen zoals Ef. 5:29 aangeeft.
Als liefde de basis is kan er geen sprake zijn van overheersing, tirannie of slaafsheid.
Vers 20 verwijst eigenlijk mede naar het vijfde gebod. Een herinnering aan de plicht van gehoorzaamheid van de kinderen moeten zij hun ouders gehoorzaam zijn; het geloof emancipeert hen niet van de plicht tot gehoorzaamheid, zodat zij zelf zouden kunnen kiezen wanneer wel en wanneer niet te gehoorzamen. Gehoorzaamheid is een welgevallen voor de Here en brengt het zegen voort. Op http://www.alleensamen.org vind je vele teksten van het Dagelijks Woord met uitleg voor wie er interesse in heeft deze te lezen.

Klaas Roorda | 19 november 2014 | 07:13 | 0160e2

Vindt dit een heel goed en geestelijk.

kastiri.mirna | 19 november 2014 | 14:26 | 40e116

Reacties gesloten