Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Samuel 12:21-22

‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken.’

-- 1 Samuel 12:21-22

3 reacties op de tekst van donderdag 20 november 2014 – 1 Samuel 12:21-22

De schoonheid en kracht van Samuëls antwoord is vooral hierin gelegen, dat hij enerzijds tot het volk spreekt als een vader tot zijn kinderen, anderzijds zijn vriendelijke woorden niets afdoet aan de strengheid van zijn vermaningen. Zij hoeven niet bevreesd te zijn, zij komen (om zo te zeggen) met de schrik vrij, de Here zal hen niet straffen en evenmin de instelling van het koningschap ongedaan maken.
Hetgeen gebeurd is was zondig, maar het kwaad is niet onherstelbaar, als Israël maar de Here dient en volgt; het hebben van een koning hoeft daarvoor geen beletsel te zijn. Immers de zonde van Israël was niet de begeerte naar een koning, maar de verwerping van de Here als Koning. Hiervan moest het nu terugkomen door Hem met heel zijn hart te gehoorzamen. Dit zou in het belang van Israël zelf zijn.
Want van de Here afwijken betekent: de nietigheden volgen d.w.z. de afgoden volgen, maar goden zijn volledig machteloos.
In vers 22 wordt duidelijk dat het niet een slappe toegefelijkheid is , dat de Here zijn wraak of toorn inhoudt, maar dat Hij dat doet om Zichzelf. De eer van zijn Naam staat niet toe dat Hij het volk verstoot, die Hij om Zijn eigen welbehagen tot het Zijne heeft gemaakt. Hoe zouden de heidenen Zijn naam bespotten (Ex. 32:12 / Num. 14:13 vv / Jozua 7:9) In deze liefde van de Here voor Zijn eigen eer en in zijn eigen welbehagen ligt dus voor Israël de zekerheid, dat Hij het niet vernietigen zal. Hij is de onveranderlijke, en Zijn naam is Here (Ex. 3:14v)
Meer Dagelijks Woord met uitleg op onze website: http://www.alleensamen.org

Klaas Roorda | 20 november 2014 | 06:26 | 0160e2

Ik wil het dagelijks woord ook ontvangen

guno herdigein | 21 november 2014 | 00:04 | 35618b

-knip-

Ed | 21 november 2014 | 08:32 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.