Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.

-- 2 Korintiers 4:16

2 reacties op de tekst van vrijdag 21 november 2014 – 2 Korintiers 4:16

In de vertaling vanuit de grondtekst staat dit vers als volgt: ‘daarom verliezen wij de moed niet; maar moge ons naar buiten gekeerde leven te gronde gaan, ons naar binnen gekeerde wordt vernieuwd van dag tot dag’.

De apostel spreekt hier over het niet verliezen van de moed en de apostel heeft veel lijden doorstaan als hij dit zegt. De woorden die nu volgen, geven een samenvatting van het voorafgaande, maar bereiden ons ook voor op het volgende. We vertaalden: ‘ons naar buiten gekeerde en ons naar binnen gekeerde’ leven. Eigenlijk staat er onze buitenmens en onze binnenmens. De laatste uitdrukking komt nog wel eens bij Paulus voor: Rom. 7:22; Ef. 3:16. We mogen bij deze tegenstelling niet denken aan de onze tussen lichaam en ziel, dat is een tegenstelling van een heel ander karakter. De apostel bedoelt beide malen de gehele mens. Maar die mens heeft twee zijden, een binnen- en een buitenzijde. Het verband leert hoe die moeten worden onderscheiden. Bij de eerste denkt Paulus aan het leven in de wereld met al het lijden, daaraan verbonden; bij het tweede aan het leven van Jezus dat in de gelovigen openbaar wordt. Van zondeschuld spreekt de apostel in dit verband niet en we moeten die gedachte dan ook niet inbrengen in deze tekst. Paulus wijst ons aan, dat de gelovige een leven heeft, waarin hij lijdt, maar ook één, waarin hij heerlijkheid geniet. Dat is het tweeluik welke in deze wereld nog bestaat. Om dat aan te geven hebben we het zo vertaald als hierboven staat. Het uitwendige leven gaat voortdurend ’te gronde’- dat is het lijden. Eerder heeft de apostel gezegd, dat bij de ambtsdragers dat uitwendige leven toch weer gered wordt, straks zal hij verklaren, dat het bij alle Christenen ten slotte verbroken wordt; hier let hij op het proces om te schrijven, dat er ook een tegenovergesteld proces is: de voortdurende vernieuwing van de binnenmens. Christus houdt hem in leven. Straks bij de dood houdt het proces op. dan is er alleen maar het nieuwe, het naar binnen gekeerde leven meer. Meer Dagelijks Woord met uitleg op http://www.alleensamen.org

Klaas Roorda | 21 november 2014 | 07:24 | 0160e2

-knip-

Ed | 22 november 2014 | 08:37 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.