Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 7:25-26

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.

-- Hebreeen 7:25-26

2 reacties op de tekst van maandag 24 november 2014 – Hebreeen 7:25-26

-knip-

Ed | 24 november 2014 | 07:28 | 8fc856

Uitleg: In het Grieks staat twee maal een woord waarin de gedachte ‘geheel’ is te vinden (‘geheel en altijd’). De schrijver denkt nog verder na over het feit dat Christus eeuwig is. Dit betekent dat Zijn werk niet onderbroken wordt, maar dat wanneer Hij zich voor iemand inzet, hij dit ook tot het einde zal doen.
Om werkelijk tot God te kunnen naderen (vers 19) is een groot hogepriester nodig. Hoe hij moet zijn wordt aangeduid met de woorden ‘heilig’, ‘schuldeloos’ en ‘zuiver’. Dit zijn termen die willen zeggen dat het om iemand gaat die toegang heeft tot God. ‘Afgescheiden’ van de mensen wil zeggen dat hij niet uit de zondige mensen is genomen. In de volgende verzen wordt dit uitgewerkt. Hier wil het zeggen dat Christus niet de bezoedeling of de zwakheid van de mensen kent. Hij is immers ‘zonder zonde’ (5:15). Tenslotte is Christus verheven boven de hemelen waar Hij bij God is.
Voor meer Dagelijks Woord en uitleg: http://www.alleensamen.org. Een gezegende dag voor iedereen. Gr. Klaas

Klaas Roorda | 24 november 2014 | 07:48 | 0160e2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.