Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Timoteus 2:11-13

Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.

-- 2 Timoteus 2:11-13

Uitleg: Het eerste deel is denk ik wel duidelijk. Het leven van een christen wordt afgeschilderd als een leven van aan zichzelf sterven en leren te volharden. We zullen delen in zijn leven in de hemel als we leren te lijden en te volharden. Rom.8:17 / 2Cor. 4:17.

Het tweede gedeelte is op zijn minst gezegd interessant als we het wat beter gaan onderzoeken. De schijnbare geruststelling van ‘Hij blijft getrouw’. Dit wordt vaak gezien als een verzekering dat Jezus Zich, ook al keren wij Hem onze rug toe, nooit zal afkeren, omdat Hij nooit zo trouweloos zal zijn als wij. Uiteraard is het waar dat God niets heeft van de wispelturigheid of trouweloosheid van de mens. Toch vraagt de logica van dit vers en de parallel van het ‘verloochenen’ en ‘ontrouw’ aan ons verder te kijken en dan ontdekken we dat ‘het getrouw zijn van Christus’ slaat op het getrouw zijn aan de uitvoer van de waarschuwingen die Hij ons gegeven heeft als we ontrouw zijn. En Zichzelf verloochenen kan Hij niet dus wie ore heeft de hore.
Een gezegende dag voor iedereen. Voor meer Dagelijks Woord met uitleg: http://www.alleensamen.org Gr. Klaas

Klaas Roorda | 25 november 2014 | 06:57 | 0160e2

-cut-

Ed | 25 november 2014 | 07:09 | 8fc856

Goed om de uitleg van” het getrouw zijn van Christus”
te mogen ontvangen in 2 timoteus 2 vers 11-13.
Duidelijk en klaar nu voor mij.
Hartelijk dank.

aleike | 26 november 2014 | 10:25 | 15791d

Reacties gesloten