Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 34:23

De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

-- Psalmen 34:23

Eén reactie op de tekst van woensdag 26 november 2014 – Psalmen 34:23

Uitleg: Dit is een individuele dankpsalm. De dichter is gered uit een benauwde situatie en zoals in die tijd gebruikelijk was, bracht hij een danklied bij het heiligdom ten gehore. Inde verzen 5-9 heeft de dichter erin geroemd, dat zij die zich tot de Here wenden worden gered. In de verzen 10-15 heeft hij uiteengezet, waarin het vrezen van de Here zich uit, nl. wijken van het kwade en het doen van het goede. In vers 16-23 trekt hij de conclusie: de rechtvaardigen worden door de Here geholpen; zij die het kwade doen, komen om. Vers 23 valt, evenals 25:23, buiten het alfabetische schema; merkwaardig is dat beide verzen met een vorm van het werkwoord ‘verlossen’ beginnen. ER valt wat voor te zeggen dat 25:22 als een latere toevoeging beschouwd moet worden. In dit geval is dat minder zeker. Men neemt wel aan dat een latere bewerker het lie niet met een tekening van het lot van de goddeloze wil laten eindigen. Maar het is ook mogelijk dat de dichter zelf dat niet als een passend slot van het danklied beschouwde. ‘Verlost’ eigenlijk :’koopt’ los en ‘knechten ‘:zie op 18-1 en ‘die bij Hem schuilen’: bij onze indeling eindigen het tweede en het vierde deel van de psalm met hetzelfde woord volgens vers 9. Voor meer Dagelijks Woord met uitleg: http://www.alleensamen.org Gr. klaas

Klaas Roorda | 26 november 2014 | 08:05 | 0160e2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.